Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wat is dat nou ! Filosofie by Mind Map: Wat is dat nou ! Filosofie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Wat is dat nou ! Filosofie

5. Een filosofie van de economie

Marx

David Ricardo 1772-1823

Adam Smith 1723-1790

Herbert Marcuse 1898-1979

Antonio Gramsci 1981-1937

Roland Barthes 1915-1980

auteurs

zie google books voor een deel van de inhoud.

Dave Robinson

Judy Groves

voor meer info

1. Klassieke Oudheid

Theocratiën

De Grieken

Hellinisme

De Stoici

De sceptici en cynici

2. Vroege periode

De komst van het Christendom

de kerkvaders

Het bewijs van Anselmus

Abelards nominalisme

Thomas van Aquino

Het scheermes van Ockham

3. Middeleeuwen

Renaissance en humanisme

Erasmus

politieke denkers

Francis Bacon

4. Moderne filosofie

Rene Descartes

Baruck de Spinoza 1632-1677

Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716

Voltaire 1694-1778

John Locke 1632-1704

Bisschop Berkeley 1685-1753

David Hume 1711-1776

Rousseau 1712-1778

Immanuel Kant 1724-1804

Georg Friedrich Hegel 1770-1831

Arthur Schopenhauer 1788-1860

Friedrich Nietzsche 1844-1900

Soren Kierkegaard 1813-1855

van idealisme naar materialisme

Karl Marx 1818-1883

6. Stromingen

Utilitarisme

Amerikaanse wijsbegeerte

7. Inleiding tot de 20ste eeuwse filosofie

fenomenologie

Franz Brentano 1838-1917

Wilhelm Wundt 1832-1920

Christian von Ehrenfels 1859-1938

Edmund Husserl 1859-1938

Martin Heidegger 1889-1976

Jean Paul Sartre

Albert Camus 1913-1960

8. Analytische filosofie

Het probleem in de wiskunde

logica

Gottlob Frege 1848-1925

Kurt Godel 1906-1978

Bertrand Russell 1872-1970

Alfred North Whitehead 1861-1947

de logische positivisten

Wittgenstein

Freud 1856-1939

J.L. Austin 1911-1960

Gilbert Ryle 1900-1976

9. wetenschapsfilosfie

de inductieve methode

Karl Popper 1902-1994

Max Planck 1858-1947

Thomas Kuhn 1922

Paul Feyerabend 1924-1994

bedenkingen postmodernisme

Nietzsche

taal en werkelijkheid

de structuralisten

het niet bestaande zelf

Jean Francois Lyotard

Michel Foucault 1926-1984

Jean Baudrillard

en de wetenschap dan