ทิศทางการสื่อสารข้อมูล Direction of data flow

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทิศทางการสื่อสารข้อมูล Direction of data flow by Mind Map: ทิศทางการสื่อสารข้อมูล Direction of data flow

1. แบบทิศทางเดียว (Simplex)

1.1. ข้อมูลจะถูกส่งจากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทาง

1.2. ไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับมาได้

1.3. เช่นระบบวิทยุ หรือโทรทัศน์

2. แบบสองทางครึ่งอัตตรา (Half Duplex)

2.1. ข้อมูลสามารถส่งพร้อม ๆ กันได้ทั้ง 2 ทิศทาง ในเวลาเดียวกัน

2.2. เช่น ระบบโทรศัพท์

3. แบบสองทางเต็ม (Full Duplex)

3.1. ข้อมูลสามารถส่งกลับกันได้ 2 ทิศทาง

3.2. ไม่สามารถส่งพร้อมกันได้

3.3. ต้องผลัดกันส่งครั้งละทิศทางเท่านั้น

3.4. เช่น วิทยุสื่อสารแบบผลัดกันพูด