Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ledelse: Tranformasjonsledelse (endringsledelse) by Mind Map: Ledelse: Tranformasjonsledelse (endringsledelse)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ledelse: Tranformasjonsledelse (endringsledelse)

4x I

Idealisert innflytelse

Inspirerende motivasjon

Intellektuell stimulering

Individuell oppmerksomhet

5x kompetanser

Evne til kritisk evaluering/avdekke problemer

Kunne forutse

Kommunikasjonsevner for å formidle en visjon

Imponerende lederskap

Vite hvordan og når bemyndige underordnede

http://changingminds.org/disciplines/leadership/theories/bass_transformational.htm

New node

New node

Transformasjonsledere inspirerer og stimulerer underordnede til både å oppnå fremragende resultater og utvikler seg samtidig som ledere (Bass & Riggio 2005, 3).

I tillegg til de fire elemenetene i Transformational leadership, så inkluderer "The full range of leadership model" flere transaksjonselementer.

Transaksjonsledelse: Ledelse ved sosiale bytteprosesser, f.eks. belønninger for produktivitet eller fravær av belønninger for manglende produktivitet.

Lederen utviser en viss grad av alle lederskapstiler (ib, 9).

Måles ved hjelp av Multifactor Leadership Questionare (MLQ, Bass & Avolio 2000, ref. Bass & Riggio 2006, 19).

Den største effekten av transformasjonsledelse er bedrede holdninger blant ansatte og forpliktelse til lederen og organisasjonen (Bass & Riggio 2006, 32).

Transformasjonsledelse fører til involvering, lojalitet, tilfredshet og produktivitet.

I kriser kan det være nødvendig med en sterk leder. Når krisen er over kan lederen igjen gå tilbake til transformasjosledelse. Dette har elementer av situasjonsbestemt ledelse (førstelektor Stig Ytterstad, forelesning BI 08.10.2009).