Ledelse: Tranformasjonsledelse (endringsledelse)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ledelse: Tranformasjonsledelse (endringsledelse) by Mind Map: Ledelse: Tranformasjonsledelse (endringsledelse)

1. 4x I

1.1. Idealisert innflytelse

1.1.1. Rollemodell: Identifikasjon m/lederen

1.1.2. Beundring, respekt, tillit

1.1.3. Identifikasjon

1.1.4. Målrettet og pålitelig

1.1.5. Høy moralsk standard

1.1.6. New node

1.2. Inspirerende motivasjon

1.2.1. Inspirere og motivere

1.2.2. Lagånd

1.2.3. Entusiasme og optimisme

1.2.4. Demokratisk samspill

1.2.5. Forventninger kommuniseres

1.3. Intellektuell stimulering

1.3.1. Gi utfordringer

1.3.2. Selvstendighet

1.3.3. Oppfordring til innovasjon og kreativitet

1.3.4. Ikke offentlig kritikk av feil

1.3.5. Nye idèer kritiseres ikke for avvik

1.4. Individuell oppmerksomhet

1.4.1. Individuell anerkjennelse

1.4.2. Ivaretakelse av enkeltes behov

1.4.3. Personlig samspill, leder-medarbeider

1.4.4. Variere belønninger etter individuelle behov

1.4.5. Delegere arbeidsoppgaver

2. 5x kompetanser

2.1. Evne til kritisk evaluering/avdekke problemer

2.1.1. Se detaljene

2.2. Kunne forutse

2.2.1. Øve seg på å forutse vha refleksjon over erfaringer. Også historiske data kan hjelpe til med dette.

2.3. Kommunikasjonsevner for å formidle en visjon

2.4. Imponerende lederskap

2.4.1. Summen av de andre faktorene + edruelige beslutninger

2.5. Vite hvordan og når bemyndige underordnede

2.5.1. Finne balansen mellom menneske- og oppgaveorientering. 9.9-ledelse. "Power" eller "empowerment".

3. http://changingminds.org/disciplines/leadership/theories/bass_transformational.htm

3.1. New node

3.2. New node

4. Transformasjonsledere inspirerer og stimulerer underordnede til både å oppnå fremragende resultater og utvikler seg samtidig som ledere (Bass & Riggio 2005, 3).

5. I tillegg til de fire elemenetene i Transformational leadership, så inkluderer "The full range of leadership model" flere transaksjonselementer.

5.1. Transaksjonsledelse: Ledelse ved sosiale bytteprosesser, f.eks. belønninger for produktivitet eller fravær av belønninger for manglende produktivitet.

5.1.1. Contingent Reward: Betinget belønning. Kan være transformational om den er psykologisk.

5.1.2. Management by Exception: Ledelse ved unntak. Aktiv: Aktiv overvåkning av avvik fra standarden. Passiv: Å passivt vente på avvik og feil, for så å korrigere.

5.1.3. Laissez Faire Leadership: "La det skure å gå ledelse". Fravær av lederskap.

5.2. Lederen utviser en viss grad av alle lederskapstiler (ib, 9).

6. Måles ved hjelp av Multifactor Leadership Questionare (MLQ, Bass & Avolio 2000, ref. Bass & Riggio 2006, 19).

7. Den største effekten av transformasjonsledelse er bedrede holdninger blant ansatte og forpliktelse til lederen og organisasjonen (Bass & Riggio 2006, 32).

7.1. Transformasjonsledelse fører til involvering, lojalitet, tilfredshet og produktivitet.

8. I kriser kan det være nødvendig med en sterk leder. Når krisen er over kan lederen igjen gå tilbake til transformasjosledelse. Dette har elementer av situasjonsbestemt ledelse (førstelektor Stig Ytterstad, forelesning BI 08.10.2009).