Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ledelse: Tranformasjonsledelse (endringsledelse) by Mind Map: Ledelse:
Tranformasjonsledelse
(endringsledelse)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ledelse: Tranformasjonsledelse (endringsledelse)

4x I

Idealisert innflytelse

Rollemodell: Identifikasjon m/lederen

Beundring, respekt, tillit

Identifikasjon

Målrettet og pålitelig

Høy moralsk standard

New node

Inspirerende motivasjon

Inspirere og motivere

Lagånd

Entusiasme og optimisme

Demokratisk samspill

Forventninger kommuniseres

Intellektuell stimulering

Gi utfordringer

Selvstendighet

Oppfordring til innovasjon og kreativitet

Ikke offentlig kritikk av feil

Nye idèer kritiseres ikke for avvik

Individuell oppmerksomhet

Individuell anerkjennelse

Ivaretakelse av enkeltes behov

Personlig samspill, leder-medarbeider

Variere belønninger etter individuelle behov

Delegere arbeidsoppgaver

5x kompetanser

Evne til kritisk evaluering/avdekke problemer

Se detaljene

Kunne forutse

Øve seg på å forutse vha refleksjon over erfaringer. Også historiske data kan hjelpe til med dette.

Kommunikasjonsevner for å formidle en visjon

Imponerende lederskap

Summen av de andre faktorene + edruelige beslutninger

Vite hvordan og når bemyndige underordnede

Finne balansen mellom menneske- og oppgaveorientering. 9.9-ledelse. "Power" eller "empowerment".

http://changingminds.org/disciplines/leadership/theories/bass_transformational.htm

New node

New node

Transformasjonsledere inspirerer og stimulerer underordnede til både å oppnå fremragende resultater og utvikler seg samtidig som ledere (Bass & Riggio 2005, 3).

I tillegg til de fire elemenetene i Transformational leadership, så inkluderer "The full range of leadership model" flere transaksjonselementer.

Transaksjonsledelse: Ledelse ved sosiale bytteprosesser, f.eks. belønninger for produktivitet eller fravær av belønninger for manglende produktivitet.

Contingent Reward: Betinget belønning. Kan være transformational om den er psykologisk.

Management by Exception: Ledelse ved unntak. Aktiv: Aktiv overvåkning av avvik fra standarden. Passiv: Å passivt vente på avvik og feil, for så å korrigere.

Laissez Faire Leadership: "La det skure å gå ledelse". Fravær av lederskap.

Lederen utviser en viss grad av alle lederskapstiler (ib, 9).

Måles ved hjelp av Multifactor Leadership Questionare (MLQ, Bass & Avolio 2000, ref. Bass & Riggio 2006, 19).

Den største effekten av transformasjonsledelse er bedrede holdninger blant ansatte og forpliktelse til lederen og organisasjonen (Bass & Riggio 2006, 32).

Transformasjonsledelse fører til involvering, lojalitet, tilfredshet og produktivitet.

I kriser kan det være nødvendig med en sterk leder. Når krisen er over kan lederen igjen gå tilbake til transformasjosledelse. Dette har elementer av situasjonsbestemt ledelse (førstelektor Stig Ytterstad, forelesning BI 08.10.2009).