Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Solun kemiaa by Mind Map: Solun kemiaa

1. Nukleiinihapot

1.1. RNA eli ribonukleiinihappo

1.1.1. ohjaa perimän mukaisten proteiinien syntyä

1.1.2. kolme tyyppiä: lähetti-rna siirtäjä-rna ribosomi-rna

1.2. DNA eli deoksiribonukleiinihappo

1.2.1. sisältää eliöden perimän

1.2.2. koostuu nukleotideista

1.3. varastoi valkuaisaineiden aminohappojärjestyksen

2. Orgaaniset yhdisteet

2.1. Hiilihydraatit

2.1.1. Muodostuu hiilestä, vedystä ja hapesta

2.1.2. Monosakkarideiksi kutsutaan yksinkertaisimpia hiilihydraatteja

2.1.2.1. Glukoosi

2.1.2.1.1. Solun tärkein energianlähde

2.1.2.1.2. Kasvit valmistavat fotosynteesissä

2.1.2.1.3. Hiilirunko on tärkeä molekyylien muodostamisessa

2.1.2.2. Fruktoosi

2.1.3. Disakkaridit

2.1.3.1. laktoosi

2.1.3.2. sakkaroosi

2.1.4. Polysakkaridit

2.1.4.1. selluloosa

2.1.4.1.1. Kasvisolujen seinät

2.1.5. Solujen tärkeimpiä energianlähteitä ja -varastoja

2.1.5.1. myös rakenteissa

2.2. Lipidit eli rasva-aineet

2.2.1. steroidihormonit

2.2.1.1. välttämättömiä solujen viestintäjärjestelmissä

2.2.2. Varsinaiset rasvat eli triglyseridit

2.2.2.1. rasvasolujen pitkäaikaisia energiavarastoja

2.2.3. fosfolipidit

2.2.3.1. solukalvon tärkeä rakenne

2.3. ATP eli adenosiinitrifosfaatti

2.3.1. varastoi energiaa lyhyeksi ajaksi

2.3.2. fosfaattiosien välisten runsasenergisten sidosten purkautuessa vapautuu energiaa

2.3.3. aitotumaisilla lataaminen tapahtuu mitokondrioissa

2.3.4. ATP - ADP - AMP

2.4. Proteiinit eli valkuaisaineet

2.4.1. solujen tärkeimpiä rakennusaineita

2.4.2. sisältää hiiltä, happea, vetyä ja typpeä

2.4.3. huolehtii mm. rasvan kuljettamisesta veressä

2.4.4. rakentuvat aminohapoista

2.4.5. proteiiniinisynteesi

3. Epäorgaaniset yhdisteet

3.1. tidididididiiddidididididi BÄÄÄTMÄÄÄN

3.2. H2O

3.3. CO2

4. Alkuaineet

4.1. C HOPKN'S CaFe Mg