Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AVO-WIKI by Mind Map: AVO-WIKI

1. Confluence -ohjeet ja hyvät käytännöt

1.1. Peruskäyttö

1.2. Ohje 1,2,...

2. Arkisto

2.1. Vanhat tiedotteet ja keskustelut

3. Hallinnolliset ohjeet ja päätökset

3.1. Toiminnan raportointi

3.1.1. Toimintaraportit

3.1.1.1. Toimintaraportti 1

3.1.1.2. Toimintaraportti 2

3.1.1.3. Vastuuhenkilöt toteuttajaorganisaatioissa

3.1.2. Seurantaraportit

3.1.2.1. seurantaraportti1

3.1.2.2. seurantaraportti2

3.1.3. Osallistujatietojen kerääminen

3.1.3.1. raportti1

3.1.3.2. raportti2

3.1.4. Muut lomakkeet

3.2. Hankepäätökset

3.2.1. Päätösasiakirjat

3.2.2. Rahoittajan kanssa käydyt neuvottelut

3.3. Koulutuksen järjestäminen

3.3.1. Muistilistat

3.4. MAKSATUS

3.4.1. Maksatushakemukset

3.4.2. Maksatuspäätökset

3.4.3. Lomakkeet

3.4.4. Maksatusohjeet

4. Tiedotus ja viestintä

4.1. Kuvat ja esityspohjat

4.1.1. Logot

4.1.2. Kuvia tilaisuuksista

4.2. Esitysmateriaalit

4.2.1. Video

4.2.2. Esite

4.2.3. Esityksiä

4.3. Konferenssit

4.3.1. ITK

4.3.2. Virtuaalikorkeakoulupäivät

4.3.3. DCL

4.3.4. Muut

4.4. Kalenteri

4.5. Aktiivin tiedotusasiat

4.6. Julkaistut mediatiedotteet

4.7. Yhteyshenkilöt ja vastuutahot

5. Koulutusmallit ja -konseptit

5.1. Roadshow

5.1.1. Syksy 2009

5.2. Webinaarit

5.2.1. 2009-2010

5.3. Hämeenlinnan lukio-opettajat 2009-2010

5.4. Yhteistoteutuskoulutusten valmistelukonsepti

5.5. Verkkokurssi: Sisäänheitto sosiaaliseen mediaan

6. Osahankkeet ja toteuttajat

6.1. Opetus 2.0

6.1.1. Kotkan kaupunki

6.1.1.1. Tehtyjä asioita

6.1.1.2. Koulutukset

6.1.2. Hämeenlinnan kaupunki

6.1.2.1. Tehtyjä asioita

6.1.2.2. Koulutukset

6.1.3. Otavan opisto

6.1.3.1. Tehtyjä asioita

6.1.3.2. Koulutukset

6.2. Virtuaalimaailmat ja online-konferenssit opetuksessa

6.2.1. Åbo Akademi

6.2.1.1. Tehtyjä asioita

6.2.1.2. Koulutukset

6.2.2. SKAF

6.2.2.1. Tehtyjä asioita

6.2.2.2. Koulutukset

6.2.3. Hämeen kesäyliopisto

6.2.3.1. Tehtyjä asioita

6.2.3.2. Koulutukset

6.3. Web-yhteisöt opettajan oppimisresurssina-LeMill

6.3.1. TAIK

6.3.1.1. Tehtyjä asioita

6.3.1.2. Koulutukset

6.4. Mobiilit, blogit ja wikit

6.4.1. HAMK

6.4.1.1. Tehtyjä asioita

6.4.1.2. Kehittämisryhmä

6.4.1.3. Koulutukset

6.4.2. TAY

6.4.2.1. Tehtyjä asioita

6.4.2.2. Kehittämisryhmä

6.4.2.3. Koulutukset

6.5. EduCOSS

6.5.1. Innopark

6.5.1.1. Tehtyjä asioita

6.5.1.2. Koulutukset

6.6. Vertaistuotannon laatu

6.6.1. HCI

6.6.1.1. Tehtyjä asioita

6.6.2. SeOppi

6.6.2.1. Tehtyjä asioita

6.6.3. Laatupaneelit

6.6.4. Koulutukset

7. Ohjausryhmä

7.1. Jäsenet

7.2. Kokoukset

7.2.1. 17.2.2009

7.2.1.1. Pöytäkirja

7.2.2. 24.6.2009

7.2.2.1. Pöytäkirja

7.2.3. 29.9.2009

7.2.3.1. Pöytäkirja

8. AVOruuslennot ja yhteiset asiat

8.1. AVOruuslento 1

8.1.1. Muistiot ja aineistot

8.2. Avoruuslento 2

8.2.1. Muistiot ja aineistot

8.3. Avoruuslento 3

8.3.1. Muistiot ja aineistot

8.4. Wikipalaverit

8.4.1. Muistiot ja aineistot

8.4.1.1. 2009

8.4.1.2. 2010

8.4.1.3. 2011

8.5. Ristiriitoja

8.5.1. Toiminnan kehittäminen