Класифікація засобів навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Класифікація засобів навчання by Mind Map: Класифікація засобів навчання

1. За способом використання

1.1. Динамічні

1.1.1. Кінофільми

1.1.2. Телепередачі

1.1.3. Магнітофонні записи

1.2. Статичні

1.2.1. Епіоб‘єкти

1.2.2. Діафільми

1.2.3. Транспаранти

2. По відношенню до учасників процесу

2.1. Використовуються вчителем

2.1.1. Інтерактивна дошка

2.1.2. Креслярські прилади

2.1.3. Програмне забезпечення

2.2. Використовуються учнями

2.2.1. Пульт для відповіді

2.2.2. Інтерактивна дошка

2.2.3. Креслярські прилади

3. По відношенню до джерел появи

3.1. Штучні (створені людиною)

3.1.1. Моделі

3.1.2. Прилади

3.1.3. Муляжі

3.2. Природні

3.2.1. Препарити

3.2.2. Колекції

3.2.3. Зразки

4. За рівнями змісту освіти

4.1. На рівні уроку

4.1.1. Роздатковий матеріал

4.2. На рівні предмета

4.2.1. Підручник

4.2.2. Дидактичні матеріали

4.3. На рівні освітнього процесу

4.3.1. Навчальні приміщення

5. За характером впливу

5.1. Візуальні

5.1.1. Схеми

5.1.2. Рисунки

5.1.3. Графіки

5.2. Аудальні

5.2.1. Аудіозаписи

5.3. Аудіовізуальні

5.3.1. Відеофільми

5.3.2. Кінофільми

5.4. Кінематичні

5.4.1. Інструменти для побудови

5.4.2. Вимірювальні прилади

6. За носієм інформації

6.1. Друковані

6.1.1. Підручники та навчальні посібники

6.1.2. Робочі зошити

6.1.3. Математичні таблиці

6.2. Наочно площинні засоби

6.2.1. Плакати

6.2.2. Настінні ілюстрації

6.2.3. Магнітні дошки

6.3. Демонстраційні

6.3.1. Стенди

6.3.2. Моделі різних об‘єктів

6.4. Навчальні прилади

6.4.1. Калькулятор

6.4.2. Комп‘ютер

6.4.3. Транспортир, лінійка та ін.

6.5. Електронно освітні ресурси

6.5.1. Веб-сайти

6.5.2. Блоги

6.5.3. Система управління навчанням

6.6. Аудіовізуальні засоби навчання

6.6.1. Слайди

6.6.2. Відеофільми

6.6.3. Кінофільми

7. За складом об‘єктів

7.1. Матеріальні

7.1.1. Підручники

7.1.2. Обладнання

7.1.3. Таблиці

7.2. Ідеальні

7.2.1. Знакові моделі

7.2.2. Образні уявлення

7.2.3. Уявні експерименти

8. За особливостями будови

8.1. Пласкі

8.1.1. Таблиці

8.1.2. Схеми

8.2. Об‘ємні

8.2.1. Моделі геометричних тіл

8.2.2. Муляжі

8.3. Віртуальні

8.3.1. Електронні освітні ресурси

8.3.2. Веб-сайти