Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geeninsiirto by Mind Map: Geeninsiirto

1. muuntogeeninen eliö (GMO)

1.1. siirtogeeninen: eliö, johon on siirretty uuden ominaisuuden sisältävä geeni

1.2. poistogeeninen: eliöön on siirretty geenirakenne, joka estää eliön oman geenin toiminnan

2. geenin kloonaus

2.1. vektori: työkalu, jolla vieras geeni kuljetetaan isäntäsoluun, useimmiten bakteerin tai hiivan plasmidi, myös bakteerin tai hiivan keinotekoisia kromosomeja

3. geenien säilyttäminen

3.1. genominen kirjasto: eliön koko perimä pilkottuna sopiviksi paloiksi, säilytetään isäntäsolussa (esim. bakteeriviljelmissä)

3.2. c-dna-kirjasto eli geenikirjasto: tietyn kudoksen kaikki lähetti-rna:t tallennettuna vektoreihin c-dna:na

4. menetelmiä

4.1. bakteerisolu: transformaatiolla tutkittavan geenin sisältävä dna bakteerisoluun

4.2. kasvisolu: soluseinä ohitetaan agrobakteerin Ti-plasmidilla tai geenipyssyllä ampumalla

4.2.1. Ti-plasmidi aiheuttaa luonnossa kasville kasvaimen. Kasvainta aiheuttava geeni poistettu ja tilalle siirretty tutkittavan ominaisuuden ja resistenssin omaava geeni.

4.2.2. soluseinättömiin kasvisoluihin (protoplasteihin) geeni sähköimpulsseilla tai kemiallisella käsittelyllä

4.3. eläinsolu: dna:n lisääminen alkion kantasolujen kasvualustaan tai mikroinjektiolla suoraan munasoluun

5. siirrettävä geeni

5.1. tutkittava ominaisuus

5.2. jakautumisen takaavat rakenteet

5.3. kahdentumisen aloituskohta

5.4. mahdollinen sentromeeri

5.5. antibioootti- tai rikkakasvimyrkkyresistenssin geeni

5.5.1. geenin sisältävät solut säilyvät kasvualustalla hengissä

5.6. katkaisuentsyymin tunnistuskohta

6. valkuaisaineiden tuottaminen siirtogeenisessä solussa

6.1. aitotumaisten geeni täytyy muuttaa bakteerisolussa toimivaksi ----> bakteerien geeneissä ei introneita, bakteerisolussa ei Golgin laitetta

6.2. eläimissä ja kasveissa: valittava pronoottori, joka säätelee siirtogeenin toimintaa tietyssä kudoksessa