Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ATEL zadaci by Mind Map: ATEL zadaci

1. Moodle kurs

1.1. Poeni: 40

1.2. Grupni zadatak (kroz kolaborativnu mapu uma napraviti koncept kursa) Mapa mora biti dostupna nastavnicima kako bi pratili i dali sugestije

1.3. Teme:

1.3.1. Web-conferencing

1.3.1.1. DimDim, WebEx

1.3.1.2. Educational use

1.3.2. Moodle administration

1.3.3. Screencasting tools

1.3.3.1. Camtasia, Captivate

1.3.4. Alati za e-ocenjivanje

1.3.4.1. Articulate Quizmaker

1.3.4.2. Hot potatoes

1.3.5. Podcasting

1.3.5.1. Audacity

1.3.6. New node

1.4. Sadržaj kursa

1.4.1. Vodic za pracenje kursa

1.4.2. e-Book

1.4.3. Screencast tutorial

1.4.4. Test znanja (pitanja zatvorenog tipa)

1.4.5. Edukativna igra

1.4.6. Forum, Wiki

2. Individualni zadaci

2.1. Poeni: 45

2.2. RSS/Social bookmarking

2.3. Wiki, Blog

2.4. Virtual world

2.5. Screencasting

3. Zavrsni test

3.1. Poeni: 15

3.2. New node