Information Security

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Information Security by Mind Map: Information Security

1. Tillgång till information

1.1. Authorization

1.2. Accounting

1.3. Authentication

2. Backup

2.1. Redundans

2.2. Offsite backup

3. Policys

3.1. Utbildning

3.1.1. Social engineering

3.2. Handlingsplaner

3.3. IT-Policy

3.3.1. BYOD

3.4. Incident response plan

4. Olika krav på säkerhet

4.1. För mycket säkerhet?

4.1.1. Tjänster måste vara tillgängliga

4.1.2. Verksamheten måste fungera

5. Security mechanisms

5.1. Antivirus

5.2. Brandvägg

5.3. IDS/IPS

5.4. ACLs

5.5. Kryptering

5.6. Fysisk säkerhet

6. Requirements

6.1. integrity

6.2. availability

6.3. confidentiality

6.4. non-repudiation

7. Risk assesstment

8. Livscykel

8.1. administrativa rutiner

8.2. Defense in depth