Методика викладання іноземної мови (МІМ)

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методика викладання іноземної мови (МІМ) by Mind Map: Методика викладання іноземної мови (МІМ)

1. додаткова література

1.1. друкована

1.2. онлайн/збережена

2. оцінювання та контроль

2.1. виправлення

3. використання всіх стилів навчання і всіх типів інтелекту

4. синтаксис

5. ментальність нації

6. Правильний стан

6.1. створення сприятливого середовища

6.2. виносимо уроки з помилок

6.3. правильне налаштування учасників НП

6.4. підтвердження, закріплення, концентрація уваги

6.5. візуалізація своїх цілей

6.6. плакати на задньому плані

7. говоріння з "опорою на папірець"/візуальні засоби (діаграми, малюнки, карти)

8. принцип культурної опозиції

9. ціннісні орієнтації

10. здатність використовувати стратегії, необхідні для компетенцій

11. принцип білінгвального навчання (врахування рідної мови)

12. принцип культурної варіативності

13. принцип домінування проблемних культурознавчих завдань

14. з метою загальної орієнтації

15. принципи

15.1. загальнометодичні принципи (7)

15.2. психолого-педагогічні особливості МШ

15.3. діяльнісний

15.3.1. регулятивні

15.3.2. взаємодія учасників процесу

15.3.2.1. види

15.3.2.2. форми

15.3.2.3. методи

15.3.2.4. засоби

15.4. принцип комунікативної спрямованості

16. розвиток особистості

17. цільовий

17.1. оволодіння необхідними компетенціями

17.1.1. загальні компетенції

17.2. здатність застосовувати ці компетенції на практиці

17.3. врахування особливостей аудиторії

18. свята,вистави,концерти

19. сукупність ставлень

20. за країною видавництва

21. формування здатності та готовності молодшого школяра до універсальних навчальних дій

21.1. особистісні

21.2. пізнавальні

21.3. комунікативні

22. British Council / American Council

23. аналіз результатів та постановка цілей

24. самокорекція

25. побудова висловлювань

26. лексика

27. досвід діяльності

28. соціально-економічні, морально-психологічні, гігієнічні умови перебігу процесу

29. принцип диференціації та інтеграції навчання ІМ

29.1. принцип діалогу культур

30. "Активні" і "пасивні" музичні концерти

31. Правильне представлення інформації

31.1. від загального - до часткового; від конкретного - до абстрактного

31.2. складання карт пам'яті. Візуалізація

32. загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти

32.1. Загальноєвропейські рівні володіння мовою

32.2. шкали для самооцінювання мовленнєвих умінь

32.3. європейське мовне портфоліо

33. навчальні програми та календарні плани

33.1. Prerequisites

34. комунікативні компетенції

35. нормативна база

35.1. МОН

35.1.1. державний стандарт початкової освіти

35.1.2. накази МОН

36. процес вивчення мови

36.1. компоненти

36.1.1. використання попередніх знань

36.1.2. підготовка

36.1.3. змістовий

36.1.3.1. знання

36.1.4. планування

36.1.4.1. використання ресурсів

36.1.4.2. оптимізація завдань

36.1.5. стратегія і тактика викладання

36.1.5.1. виконання

36.1.5.1.1. компенсування

36.1.5.1.2. спроби

36.1.6. outcomes (готовий продукт)

36.1.7. ресурсний

36.2. результативний

36.3. особливості

37. мова

37.1. комунікативна структура

37.1.1. розуміння

37.1.1.1. аудіювання

37.1.1.1.1. прослуховувати публічні виступи

37.1.1.1.2. слухання засоби зв'язку

37.1.1.1.3. слухання живої аудиторії (театри, лекції, розваги)

37.1.1.1.4. мимовільне слухання

37.1.1.2. читання

37.1.1.2.1. читання та виконання інструкцій

37.1.1.2.2. для задоволення

37.1.2. написання статей для журналів, газет, зведень новин

37.1.3. говоріння

37.1.3.1. монологічне мовлення

37.1.3.1.1. читання вголос письмового тексту

37.1.3.1.2. розігрування вивченої ролі

37.1.3.1.3. спонтанне мовлення

37.1.3.1.4. спів

37.1.3.2. діалогічне мовлення

37.1.4. письмо

37.1.4.1. з метою отримання інформації

37.1.4.2. письмове мовлення

37.1.4.2.1. заповнення формулярів, анкет та списків запитань

37.1.4.2.2. написання звітів, доповідей

37.1.4.2.3. складання записів для майбутнього використання

37.1.4.2.4. запис висловлювань під диктовку

37.2. лінгвістична структура

37.2.1. фонетика

37.2.2. морфологія

38. викладання

38.1. методичне забезпечення

38.1.1. мовні табори

38.1.2. навчальні комплекси

38.1.2.1. для загальних і спеціалізованих шкіл

38.1.2.2. творче, критичне, аналітичне, рефлексивне мислення

38.1.2.3. аналіз та правила відбору

38.2. спочатку - загальна картинка

38.3. Думайте про це

38.3.1. критичне мислення -концептуальне, аналітичне, рефлексивне

38.3.2. роздуми про механізм мислення

38.3.3. позакласна робота

38.3.3.1. подорожі

38.4. принципи викладання (за Джаннет Вос)

38.4.1. Активуйте

38.4.1.1. використання отриманих знань на практиці

38.4.1.2. ігри, гумор, дискусії, п'єси, які включають у роботу всі стилі навчання і всі різновиди інтелекту

38.4.2. Застосовуйте

38.4.2.1. використовуйте поза школою

38.4.2.2. практикуйте

38.4.2.3. перетворюйте учнів у вчителі

38.4.2.4. поєднайте це з тим, що ви вже знаєте

38.4.3. методики глибокого запам'ятовування для довгого збереження інформації

38.4.4. Повторення, оцінювання та святкування успіхів

38.4.4.1. знання того, що саме ви знаєте

38.4.4.2. самооцінка, оцінка інших, оцінка наставника

38.4.4.3. регулярне повторення