Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TRENER by Mind Map: TRENER
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

TRENER

Tematy

Umiejętności

1. Mowa ciała: Kontakt wzrokowy gestykulacja ruch sceniczny Głos (oddech) Mimika (emocje) 2. Emocje w pracy trenera: - Możliwe podłoża lęków przed  wystąpieniami - Emocje trenera i ich źródła - Praktyczne metody na radzenie sobie z  tremą - Rola oddechu w pracy z emocjami - Istota świadomej komunikacji - Praktyczne ćwiczenia z ciałem,  oddechowe i relaksacyjne dla zbudowania  spokojnej i naturalnej postawy trenera Świadoma komunikacja w pracy  trenera - Sabotażyści komunikacji - Filtry komunikacji: systemy  reprezentacji, metaprogramy - Stosowanie parafrazy - Umiejętność aktywnego słuchania - Dawanie informacji zwrotnej Sposoby na zbudowanie pozytywnego  pierwszego wrażenia  Metody i techniki odpowiadania na  pytania słuchaczy Trudne sytuacje i wyzwania – jak  sobie z nimi radzić: - Nieoczekiwane problemy techniczne i  wpadki - Brak zainteresowania/ słuchacz  delegowany - Krytyka, przeszkadzanie, trudni  słuchacze - Znaczenie nieformalnych celów grupy dla  przebiegu wystąpienia - Fazy procesu grupowego i ich wpływ na  reakcje słuchaczy - Rola trenera w poszczególnych fazach  procesu grupowego

Wiedza

Umiejętności skutecznej  prezentacji. Rola trenera. Różne style i metody  trenerskie. Cykl Kolba jako podstawa  procesu  uczenia się. Dobór najskuteczniejszych  metod i form  do celu  szkolenia.. Przygotowanie przed  szkoleniem– czyli  „niezbędnik” trenera Organizacja oraz  potrzebne narzędzia i  sprzęt. Zawarcie kontraktu z grupą. Sposoby na  uatrakcyjnienie przekazu:  przerywniki,  „icebreakery”, pomocne  narzędzia itp. Omówienie różnych metod  szkoleniowych: Wykład/ prezentacja Scenki rodzajowe Praca z kamerą Wprowadzanie ćwiczeń Studium przypadku Inne Analiza potrzeb  szkoleniowych i  pomiar  efektywności: Systemy szkoleniowe: trzy  punkty  oparcia Analiza potrzeb  szkoleniowych Cykl projektu rozwojowego Metody pomiaru skuteczności Projektowanie szkoleń Formułowanie celów  szkoleniowych, czyli  co  uczestnicy: muszą wiedzieć powinni wiedzieć mogą się dowiedzieć