FSA - 9.kl

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FSA - 9.kl by Mind Map: FSA - 9.kl

1. Skriftlig

1.1. Hæfte1

1.1.1. lytte

1.1.1.1. 20-30 minutter

1.1.1.2. Cd med pause til besvarelse

1.1.1.3. oplysninger om hvor mange gange der afspilles

1.1.2. læse

1.1.2.1. type a

1.1.2.1.1. forskellige slags korte tekster

1.1.2.1.2. spørgsmål med flere svar muligheder

1.1.2.2. type b

1.1.2.2.1. eleverne matcher afsnit med en passende overskrift

1.1.2.3. type c

1.1.2.3.1. find og matche information

1.1.2.4. type d

1.1.2.4.1. længere tekst

1.2. Hæfte 2

1.2.1. skriftlig fremstilling

1.2.1.1. krav

1.2.1.1.1. 350-450 ord

1.2.1.1.2. 2 timer

1.2.1.2. hjælpemidler

1.2.1.2.1. grammatiske oversigter

1.2.1.2.2. stave og grammatikkontrol

1.2.1.2.3. ordbøger

1.2.1.2.4. adgang til internet

1.2.1.3. en overskrift, en opgaveformulering.

1.2.1.3.1. antal ord

1.2.1.3.2. Du må bruge ord, vendinger og billeder fra informationssiderne.

1.2.1.3.3. formen

1.2.1.3.4. links

2. Mundtlig

2.1. 2 dele

2.1.1. det selvvalgte emne

2.1.1.1. med udgangspunkt i et a temaerne

2.1.1.2. 5 minutter

2.1.2. et spørgsmål som du trækker

2.1.2.1. ud fra teksterne

2.1.2.2. 8 minutter

2.1.2.3. billeder + tekst

2.2. Du skal vise at:

2.2.1. du kan indgå i samtale (interaktion)

2.2.2. du har viden om kultur og samfundsforhold, i de engelsksprogede lande

2.2.3. du forstår, hvad du hører (reception)

2.2.4. og du kan tale om ligheder og forskelle i forhold til egen kultur.

2.2.5. du kan gøre dig forståelig (produktion)