De 3 klassiske ideologier og de politiske partier

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De 3 klassiske ideologier og de politiske partier by Mind Map: De 3 klassiske ideologier og de politiske partier

1. 3: Undersøg vores byråd og find ud af hvilke partier der er repræsenteret?

1.1. 3. Se på sammensætningen af vores eget Byråd, brug hertil kommunens hjemmeside. • Hvilke partier er repræsenteret, og ved hvem? • Er der/kunne der være alliancer(=samarbejde) imellem forskellige partier? Hvad kan det skyldes? • Diskuter i gruppen om der er politikere i Byrådet, som du/I ville stemme på, hvis du/I havde stemmeret. Hvorfor/hvorfor ikke? • Hvad er vigtigt for en Byrådspolitiker, for at blive valgt?

2. 2: Hvilken ideologi hører de forskellige danske politiske partier under?

2.1. Find eksempler på partier i dag, der er tilhørende under de 3 ideologier. (Kan også skrives ind nederst i skemaet) Hjælp: Brug hertil: • partiprogrammer (findes på nettet) • se på Samfundsfaget.dk http://www.samfundsfaget.dk/politik/de-politiske-partier/ eller • søg på Folketingets hjemmeside http://www.ft.dk/ (klik på ”Partierne”)

3. 1: De 3 klassiske politiske ideologier:

3.1. Få styr på de 3 grundlæggende ideologier; liberalisme, konservatisme og socialisme, ved at udfylde skemaet. http://samfundsfaget.pbworks.com/w/file/69156867/Tomt%20Skema_de%20politiske%20ideologier.docxDel evt. de 3 ideologier imellem jer, og hjælp til sidst hinanden med at alle får udfyldt skemaet. Hjælp: På Samfundsfaget.dk findes tekster der beskriver de 3 ideologier (står i venstre margen): http://www.samfundsfaget.dk/politik/de-politiske-ideologier/liberalisme/ (Brug dit Uni-login)

4. Opgaveformuleringen

4.1. http://samfundsfaget.pbworks.com/w/file/69156866/Opg.1_Ideologier%20bag%20de%20politiske%20partier.docx

5. Ideologi = Et sæt af mere eller mindre sammenhængende idéer om, hvordan verden er indrettet, og hvordan den bør være indrettet. (2007, Jacobsen/Outzen)