Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Osnovni pojmovi by Mind Map: Osnovni pojmovi
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Osnovni pojmovi

strukture podataka

dijelovi

pokazivač

ćelija

polje

zapis

kursor

tipovi podataka

numerički

cjelobrojni

realni

znakovni

logički

mehanizmi agregacije

polje

zapis

unija

znakovni niz

ATP polinom

operacije

Zero(p)

IsZero(p)

Coef(p, pot)

Attach(p, pot, val)

Degree(p)

Add(p1, p2, p3)

Mult(p1, p2, p3)

složenost

prostorna

vremenska

klasifikacija programa prema složenosti

konstantni

podpolinomni

polinomni

podeksponentni

eksponentni

nadeksponentni

implementacija

pomoću polja

pomoću pokazivača