Osnovni pojmovi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Osnovni pojmovi by Mind Map: Osnovni pojmovi

1. strukture podataka

1.1. dijelovi

1.1.1. pokazivač

1.1.2. ćelija

1.1.3. polje

1.1.4. zapis

1.1.5. kursor

2. tipovi podataka

2.1. numerički

2.2. cjelobrojni

2.3. realni

2.4. znakovni

2.5. logički

3. mehanizmi agregacije

3.1. polje

3.2. zapis

3.3. unija

3.4. znakovni niz

4. ATP polinom

4.1. operacije

4.1.1. Zero(p)

4.1.2. IsZero(p)

4.1.3. Coef(p, pot)

4.1.4. Attach(p, pot, val)

4.1.5. Degree(p)

4.1.6. Add(p1, p2, p3)

4.1.7. Mult(p1, p2, p3)

5. složenost

5.1. prostorna

5.2. vremenska

5.3. klasifikacija programa prema složenosti

5.3.1. konstantni

5.3.2. podpolinomni

5.3.3. polinomni

5.3.4. podeksponentni

5.3.5. eksponentni

5.3.6. nadeksponentni

6. implementacija

6.1. pomoću polja

6.2. pomoću pokazivača