AGTV_main

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AGTV_main by Mind Map: AGTV_main

1. Registracija

2. Kreiranje liste porgrama

3. Uređivanje računa

4. Dodavanje programa i emisija

5. Odobravanje programa

6. Promjena vremena

7. Uređivanje korisnika

8. Podaci o aktivnostima

9. Postavljanje moderatotra

10. Dokumentacija

11. Biranje omiljenih emisija

12. Biranje omiljenih korisnika

13. Pregledavanje omiljenih korisnika