Vodenje mednarodnih projektov

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vodenje mednarodnih projektov by Mind Map: Vodenje mednarodnih projektov

1. Poslanstvo

1.1. Organizacija A

1.2. Organizacija B

1.3. ....

2. Potrebe v družbi, glede na poslanstvo Organizacij

2.1. Potreba 1

2.2. Potreba 2

2.3. ...

3. Vizija

3.1. Organizacija A

3.2. Organizacija B

3.3. ....

4. Predlogi projektov

4.1. A1,1

4.2. B

4.3. C

4.4. ..

4.5. Izberite projekt, ki je najbolj optimalen za vse sodelujoče

5. Finačni viri, ki so na voljo

6. Kako bomo komunicirali / vodili projekt

6.1. Predlog 1

6.2. Predlog 2

6.3. Predlog 3

6.4. ...