Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Vodenje mednarodnih projektov by Mind Map: Vodenje mednarodnih projektov
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Vodenje mednarodnih projektov

Poslanstvo

To so dejanska poslanstva orgaizacij iz katerih prihajajo člani.

Organizacija A

Organizacija B

....

Potrebe v družbi, glede na poslanstvo Organizacij

Potreba 1

Potreba 2

...

Vizija

Organizacija A

Organizacija B

....

Predlogi projektov

Predlogi projektov izhajajajo iz toč 1, 2 in 3. Predlogi naj bodo takšni, da ustrezajo vsem sodelujočim organizacijam

A1,1

B

C

..

Izberite projekt, ki je najbolj optimalen za vse sodelujoče

Finačni viri, ki so na voljo

Gre za iskanje finančnih virov, ki ustrezajo izbranemu projektu

Kako bomo komunicirali / vodili projekt

Predlogi se nanašajo izbrani projekt

Predlog 1

Predlog 2

Predlog 3

...