Phòng cháy chữa cháy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phòng cháy chữa cháy by Mind Map: Phòng cháy chữa cháy

1. Quy định pháp luật

1.1. Thông tư/Nghị định về TT CBSC

1.2. Quy định PCCC + Loại hình cơ sở

1.3. Tiêu chuẩn an toàn cháy nổ

2. So sánh/Đánh giá

2.1. Đơn vị cung cấp

2.2. Thiết bị

2.2.1. Thiết bị ngoại vi

2.2.2. Thiết bị PCCC

3. Hướng dẫn

3.1. Biện pháp PCCC

3.2. Quy trình chữa cháy

3.3. Kỹ năng

3.4. Thiết bị

3.4.1. Lắp đặt/Sử dụng

3.4.2. Kiểm tra/Bảo trì

4. Thiết bị/Hệ thống

4.1. Thiết bị ngoại vi

4.1.1. EOC

4.1.2. Other

4.2. Thiết bị PCCC

4.2.1. Hệ thống báo cháy

4.2.1.1. Tủ trung tâm báo cháy

4.2.1.2. Đầu báo cháy

4.2.1.3. Nút ấn báo cháy

4.2.1.4. Đèn báo cháy

4.2.1.5. Còi báo cháy

4.2.1.6. Chuông báo cháy

4.2.2. Hệ thống chữa cháy

4.2.2.1. Bình chữa cháy

4.2.2.2. Vòi chữa cháy

4.2.3. Dụng cụ hỗ trợ

4.2.3.1. Mặt nạ

4.2.3.2. Vật liệu chống cháy

4.2.3.3. Thang dây thoát hiểm

5. Ứng dụng Công nghệ

5.1. Cảm biến

5.2. Hệ thống định vị GPS

5.3. IoT

5.4. Điện toán đám mây

5.5. Quản lý dữ liệu và phân tích