Suomi 1800-luvulla

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Suomi 1800-luvulla by Mind Map: Suomi 1800-luvulla

1. Henkinen muutos

1.1. Kansallisuusaate: romantiikka

1.2. Kansalliseepos Kalevala (1835)

1.3. Nationalismin nousu 1840- ja 1850-luvuilla

1.3.1. Suomen kielen asema paranee

1.4. Kielitaistelu 1870 -> ensimmäiset puolueet syntyvät

2. Yhteiskunnallinen muutos

2.1. Yleisiä muutoksia

2.1.1. Nopea väestönkasvu

2.1.2. Lukutaidon kehittyminen ja leviäminen -> lehdistö

2.1.3. Suomen naisyhdistys, raittiusjärjestös, urheiluseurat ja työväenliike syntyvät

2.2. 1800-luvun alku

2.2.1. konservatismi

2.2.2. taantuma

2.2.3. sensuuri

2.3. Kunnallishallinnon uudistus 1865 -> kirkko ja kunta ajautuvat toisistaan erilleen

2.4. 1800-luvun loppu

2.4.1. Oma sotaväki 1878

2.4.2. Sääty-yhteiskunnasta luokkayhteiskunta

2.4.3. Säännölliset valtionpäivät

2.4.3.1. Pohja puolueiden synnylle

3. Autonomian synty

3.1. Autonomia oli Venäjän tavallinen käytäntö hoitaa valloitetun maan politiikkaa

3.2. Aleksanteri I halusi uudistaa Venäjää

3.3. Suomalaiset saivat oikeuden vaikuttaa omiin asioihinsa (Porvoon valtiopäivät 1809)

3.4. Syitä: Kansan tuen saaminen(ettei tukisi Ruotsin kostoa), pelkojen lieventäminen, mielikuva hyvästä hallitsijasta, Napoleonin hyökkäys

3.5. Seurauksia: Oman keskushallinnon luominen, Suomen asiainkomitean perustaminen

4. Talouden murros

4.1. Puun kysynnän nousu 1800-luvun alusta lähtien

4.2. Aleksanteri II:n uudistus: taloudellinen liberalismi

4.3. Suomen Pankki vahvituu -> Suomen markka syntyy

4.4. Metalliteollisuus kasvaa

4.5. Rautatieverkoston rakentaminen, Saimaan kanava

4.6. Jäänmurtaja