Náboženstvo

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Náboženstvo by Mind Map: Náboženstvo

1. Definícia

1.1. Vzťah človeka k transcendentálnej, neempirickej, posvätnej skutočnosti, ktorá má sociálny rozmer

2. Delenie

2.1. podľa vzniku

2.1.1. prirodzené

2.1.1.1. človek hľadá Boha

2.1.2. nadprirodzené

2.1.2.1. Boh hľadá človeka

2.2. podľa početnosti božstiev

2.2.1. monoteistické

2.2.1.1. jeden boh

2.2.2. henoteistické

2.2.2.1. jeden hlavný boh

2.2.3. polyteistické

2.2.3.1. množstvo bohov

3. Prejavy a pôvod

3.1. Cesta symbolizmu

3.2. Cesta mysticizmu

3.3. Cesta ticha

3.4. Cesta aktivity

4. jadro náboženstva

4.1. dôvera

4.2. znovupotvrdenie

4.3. tajomstvo

4.4. túžba po dokonalosti

4.5. dobrodružstvo

4.6. radosť a pokoj

5. Morálka

5.1. Predkonvenčná

5.1.1. odmena - trest

5.2. Konvenčná

5.2.1. potreba patriť niekam, niekomu

5.3. Postkonvenčná

5.3.1. Presvedčenie

6. Problémy

6.1. sekularizácia

6.1.1. nepočíta s Božou realitou

6.2. obetný baránok

7. Svetové náboženstvá

7.1. judaizmus

7.2. kresťanstvo

7.3. islam

7.4. budhizmus

7.5. hinduizmus

7.6. postoj

7.6.1. dialóg

7.6.1.1. ekumenizmus

7.6.1.2. medzináboženský dialóg

8. Znaky náboženstva

8.1. 1. učenie

8.1.1. základná náuka v čo treba veriť

8.2. 2. knihy

8.2.1. skrývajúce v sebe príbehy o bohu

8.3. 3. etika

8.3.1. zásady správania sa, ktoré so sebou prináša prijatie náboženstva

8.4. 4. kult

8.4.1. jednotlivé prejavy úcty k nadprirodzeným bytostiam

8.5. 5. sociálny rozmer

8.5.1. praktizovanie týchto jednotlivých bodov v určitom spoločenstve

8.6. 6. inštitucionálny rozmer