Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Udvandring til Amerika i 1800-tallet by Mind Map: Udvandring til Amerika i 1800-tallet
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Udvandring til Amerika i 1800-tallet

De fem faser KAPITEL 1

1. fase, indtil 1500-tallet: Amerika var beboet af den "oprindelige" befolkning, indianere, der kom fra Sibirien for 15.000-20.000 år siden og dengang var inuitter. 2. fase, fra 1500-1776, kolonitiden: Da Columbus opdagede Amerika i 1492 indvandrede spanierne, de slog sig ned i de sydlige egne, østkysten. I 1500-1600-taller grundlagde englænderne og hollænderne kolonier langs østkysten, fra Miami til det sydlige Canada, der var 13 engelske kolonier. Grunden til at man udvandrede var så moderlandet kunne få værdier, råstoffer, skatter og handelsvarer. Franskmænd havde ikke held med kolonier i USA, derfor tog de til Canada, hvor mange idag taler fransk, de var primært ved store søer. 3. fase, fra 1776-ca. 1870: i 1800 tallet skete der en stor udbygning af skibs tafikken fra europa til USA. Formålet med det var at øge handlen mellem de to verdensdele. Men skibs trafikken var også med til at der kom flere indvandre fra europa til USA. Det skete omkring den Amerikanske borgerkrig startede. Da borgerkrigen sluttede skete der en stor stigning af indvandre frem til 1870. Nord- og Vesteuropa var der de fleste indvandre kom fra, de blev enten landmænd eller fandt et arbjede inde i byen. Efter Homestead loven (1862) begynde det at gå stærkt for bosættelsen på prærien 4. fase, fra 1870-1920, masseindvandringe: På 30 år blev prærien transpormeret fra enorme græsmarker til cilisation med marker, veje, broer, jernbaner og byer, også kaldet urbanisering, i denne periode steg befolkningen fra 36-76 millioner, "kun" 10 mio var indvandre. 5. fase, fra 1920-2013: Da 1. verdenskrig startede, mellem 1914-1918, satte det en dæmper på indvandring frem til slutningen af 20'erne. I hele 1900-tallet indvandrede der 1.000 danskere om året til Amerika, størstedelen til USA.

Pull KAPITEL 2

I dette kapitel er Pull noget af det samme som i det andet men her Handler det bare om en familie som hedder familien.¨ Pullen i denne historie er pullen at sikre deres børn en god uddannelse. Det var ikke fordi at de ikke havde det godt i Danmark men som der står i teksten vi gør det for børnenes skyld.

Kolonierne KAPITEL 1

I 1500-takket begyndte udvandingen til Amerika ligeså stille, de første der kom var spaniere og franskmænd. Senere kom englænderne og hollænderne og etablerede kolonier i det store kontinent, men da de ikke selv ville gøre alt arbejdet, og de indfødte (indianerne) kunne ikke gøre det hårde arbejde, importerede de, de stærkere sorte fra Afrika. Da mængden af englændere var større end mængden af de andre sørgede de for at der var engelsk lov og kulter, derfor blev USA's 13 første stater, de engelske kolonier.

Push/Pull Kapitel 1

Push henviser til immigranter, som bliver "skubbet" væk fra deres land, eksempelvis på grund af fattigdom , hungersnød, religiøsundertrykkelse. Pull: er når man syntes et andet land har nogle flere mugligheder f.eks. mere arbejde. Fordi at der var mange der udvandrede efter 1. verdenskrig var fordi at der var meget ødelæggelse og så havde man ikke råd til at renoverer det. Det kunne også være at families børn ikke havde noget arbejde så måtte de udvandre.

Oprindelse gennem årtierne KAPITEL 1

Man kan tydeligt se på indvandringen hvornår der har været krige, da der i 1850'erne var betydeligt mindre der indvandrede som var borgerkrigs perioden, fra midten af 10'erne til midt 40'erne hvor der var 1. og 2. verdenskrig, der klart svækkede indvandingen i USA, hvor da apartheid sluttede i 90'erne begyndte de første frivillige indvandre at komme til USA. I 1. verdenskrig stormede mennesker fra Europa til USA, det kan ses da hele 8.000.000 indvandrede til USA fra Europa I 1910. I årene fra 1940 og frem er indvandringen fra Amerika og Asien steget markant, mens den fra Europa er faldet til mellem 1 og 2 mio, da apartheid sluttede i 90'erne begyndte de første frivillige afrikanere også at komme til USA.

De syge KAPITEL 1

i 1800-tallet var der mange fra Europa der udvandrede til USA. men der var også regler for hvem der måtte komme igennem f.eks hvis man var sund og rask måtte man komme igennem uden problemer, men hvis man ikke var sund og rask måtte man overhovedet ikke komme ind i USA. Så hvis du var en familie på fire og to af dem var syge eller fejlede noget måtte de ikke komme til USA selvom det kun var den ene der var syg måtte personen stadigvæk  ikke komme med resten af familie.

Push KAPITEL 2

I dette kapitel er Pushen noget af det samme som i det andet men her Handler det bare om en familie som hedder familien. i denne Families push er det fordi at de vil sikre deres fire børn en god uddannelse.

Familien Petersen KAPITEL 2

Familien Petersen rejste i juni til Amerika, men inden de gjorde det fik de først et brev fra nogle af deres venner der var flyttet året før. Det var jo selvfølgelig for at høre om hvordan det var i Amerika, de valgte så at høre på hvad de andre sagde og fik faderens bror til at køre dem til jernbanegården og der efter tog det et tog til Amerika.

Californien KAPITEL 2

På denne plakat bliver der meget reklameret for der er en masse, masse billig jord som mange millioner immigranter kan på, der er jerbane og et sundt miljø for sundhed og rigdom, uden naturkatastrofer, mottoet er bl.a. "Californien Verdenens Overflødighedshorn".

Derfor tilbød man land KAPITEL 2

Englænderne gav jorden til jernbaneselvskaberne så de kunne bygge en jernbane der skulle transportere ting som bomuld og råstoffer fra vest til øst, så for at man skulle få mennesker til at komme og arbejde på jernbanen valgte man at sælge jorden billigt der hvor jernbanen skulle bygges også få dem til at bygge, bl.a. tilbød man for 500 dollar, lidt over 50.000 kr i nutiden, at give tilflytterne 50 køer, 20 heste og 100 tønder land.

Fra Danmark til Amerika

Vi er i København, på Larsens Plads, hvor danskere udvandrer fra Danmark til Amerika med skib til Hamborg, på billledet kan man se en del mennesker der både siger farvel til deres elskede, og mange der allerede er på skibet, rige som fattige, med baggage, nogle kommer med hestevogn, andre med tog. Forrest på billede sidder en mor med hendes to døtre, man kan se de ikke er den mest velstående familie, da de ikke burger hatte, men tørklæder, menneskerne baagved med bowlerhattene er klart mere velstående, det kan man også se på deres tøj. Maleren har højst sandsyneligt valgt at lave vejret dårligt, lave farverne mørke og give personerne mørkt tøj på, for at gøre stemningen trist, måske fordi han synes Danmark var trist, og derfor er båden blå og hvid med lyst træ. Måske var han imod udvandringen og har skabt stemningen så den er meget trist, altså at udvandringen ikke var noget han ville have andre til.