Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ПОЛІТОЛОГІЯ by Mind Map: ПОЛІТОЛОГІЯ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ПОЛІТОЛОГІЯ

МОДУЛЬ І

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Історія політичних вчень. Основні етапи розвитку політичної думки України.

Тема 2. Політична влада та її суб'єкти. Політична система та її складові. Політичні процеси.

Тема 3. Держава - основний інститут політичної системи суспільства. Політичний режим, форма правління, форма державного устрою.

Тема 4. Громадянське суспільство. Політична культура правової держави.

МОДУЛЬ ІІ

Тема 5. Політичні партії. Партійні системи.

Тема 6. Політичні еліти. Політичне лідерство.

Тема 7. Міжнародні відносини та зовнішня політика.

Тема 8. Політична діяльність: прикладні політичні технології і дослідження.