ПОЛІТОЛОГІЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПОЛІТОЛОГІЯ by Mind Map: ПОЛІТОЛОГІЯ

1. МОДУЛЬ І

1.1. Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Історія політичних вчень. Основні етапи розвитку політичної думки України.

1.1.1. 1.

1.1.2. 2.

1.2. Тема 2. Політична влада та її суб'єкти. Політична система та її складові. Політичні процеси.

1.3. Тема 3. Держава - основний інститут політичної системи суспільства. Політичний режим, форма правління, форма державного устрою.

1.4. Тема 4. Громадянське суспільство. Політична культура правової держави.

2. МОДУЛЬ ІІ

2.1. Тема 5. Політичні партії. Партійні системи.

2.2. Тема 6. Політичні еліти. Політичне лідерство.

2.3. Тема 7. Міжнародні відносини та зовнішня політика.

2.4. Тема 8. Політична діяльність: прикладні політичні технології і дослідження.