Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Energy by Mind Map: Energy

1. Uusiutuvat energiavarat

1.1. Aurinko

1.1.1. maalämpö

1.1.2. ilmalämpöpumppu

1.1.3. Auringon säteilemän energian hyödyntämistä sähkö-ja lämpöenergiana

1.1.3.1. Aurinkokennot

1.1.3.1.1. 21% sähköntuotantoon

1.1.3.1.2. Aurinkosähkö sateliiteissa, pääosin sähköverkkoon

1.1.3.2. Aurinkokeräimet

1.1.3.2.1. 25-30% lämmöntuotantoon

1.1.3.2.2. Aurinkolämmitys käyttöveden ja huoneistoilman lämmitykseen

1.1.3.3. Laitteet kalliita

1.2. Vesi

1.2.1. Aaltovoima

1.2.1.1. Kehittelyä (Tanska)

1.2.2. Vuorovesivoima

1.2.2.1. Säännöllisen nousu- ja laskuveden hyödyntäminen (Ranska)

1.2.3. Vesivoima

1.2.3.1. Veden liike-energian muuntaminen sähköksi

1.2.3.1.1. Vesivoimalat

1.2.3.2. yli 20% maailman sähköntuotannosta

1.2.3.3. Runsassateiset ja vuoristoiset alueet (Kiina, Brasilia)

1.3. Jatkuvasti käytettävissä

1.3.1. Tuuli

1.3.1.1. Tuulen liike-energian muuntamista sähköksi tuuliturbiineilla

1.3.1.1.1. Yleinen käyttöikä: 20-30 v

1.3.1.2. Merkitys kasvanut

1.3.1.3. Johtuu Auringon säteilystä

1.3.1.4. Ongelmia

1.3.1.4.1. Kallista

1.3.1.4.2. Melu, lintukuolemat

1.3.2. Geoterminen

1.3.2.1. Maansisäistä energiaa joka johtuu maankuoreen

1.3.2.2. Syntyy radioaktiivisten hajoamisten seurauksena

1.3.2.3. Sähköntuotantoon tai lämmitykseen

1.3.2.4. Ei perustu Auringon energiaan

1.3.2.5. Lähes saasteetonta

1.3.2.6. Tuliperäisillä alueilla (Islanti ja Uusi-Seelanti)

1.4. Lyhyessä ajassa uusiutuvat

1.4.1. Puu

1.4.1.1. Polttoaineena käytettävää biomassaa, peräisin puusta

1.4.1.1.1. Biomassa: eloperäinen aines, johon sitoutunut auringon energiaa

1.4.1.1.2. Hyödynnetään polttamalla ---> lämpöä, sähköä

1.4.1.2. Uusiutuva luonnnonvara, ei lisää hiilidioksidipäästöjä

1.4.1.2.1. Luonnollinen hiilen kiertokulku

1.4.1.3. Ongelmia

1.4.1.3.1. Pienhiukkasten määrän lisääntyminen

1.4.1.4. 2004 Suomessa 7% energiasta

1.4.2. Bioenergia

1.4.2.1. Biomassan ja biokaasun polttamisesta saatava energia

1.4.2.2. Biokaasu: metaania jätteiden mätänemisestä

1.4.2.3. Biopolttoaineet

1.4.2.3.1. Suomi tärkeä tuottaja

1.4.2.3.2. Vähentää kasvihuonekaasuja ja maaöljyn tarvetta

2. Uusiutumattomat luonnonvarat

2.1. Kertakäyttöiset

2.1.1. Fossiiliset polttoaineet

2.1.1.1. Maaöljy

2.1.1.1.1. Maaperässä aikojen saatossa eliöiden jäänteistä muodostunutta hiilivetyjen seosta

2.1.1.1.2. Kattaa 36% energian kokonaiskäytöstä

2.1.1.1.3. Saudi-Arabia

2.1.1.2. Maakaasu

2.1.1.2.1. Koostuu lähes kokonaan metaanista.

2.1.1.2.2. 23 % energian kokonaiskäytöstä

2.1.1.2.3. USA

2.1.1.3. Kivihiili

2.1.1.3.1. Syntynyt satoja miljoonia vuosia sitten eläneiden sanikkaismetsien jäänteistä hapettomissa oloissa kovan paineen seurauksena

2.1.1.3.2. 25% energian kokonaiskäytöstä

2.1.1.3.3. Kiina

2.1.2. Turve

2.1.2.1. Syntyy soiden kosteissa ja hapettomissa olosuhteissa lauhkealla ja kylmällä vyöhykkeellä

2.1.2.2. Käytetään polttoaineena sähkön- ja lämmöntuotannossa.

2.1.2.3. Suomi

2.1.3. Uraani

2.1.3.1. Käytetään ydinvoimaloiden polttoaineena

2.1.3.2. Kanada

2.2. Kierrätettävät

2.2.1. Metallit

2.2.1.1. Jalometalleja kierrätetään suhteessa eniten

2.2.2. Mineraalit

2.2.2.1. Malmimineraalit

2.2.2.1.1. hematiitti (rauta)

2.2.2.2. Energiamineraalit

2.2.2.2.1. fossiiliset polttoaineet

2.2.2.3. Teollisuusmineraalit

2.2.2.3.1. timantit

2.2.2.4. Käytetään energiantuotantoon, raaka-aineiksi

2.2.2.5. Nykyään käytetään korvaavia materiaaleja