Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zakon o informacijskoj sigurnosti by Mind Map: Zakon o informacijskoj sigurnosti
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zakon o informacijskoj sigurnosti

Što utvrđuje?

pojam informacijske sigurnosti

mjere i standarde informacijske sigurnosti

područja informacijske sigurnosti

informacijski sustav

sigurnosnu akreditaciju

nadležna tijela za donošenje, provođenje i nadzor mjera i standarda informacijske sigurnosti

Na koga se zakon primjenjuje?

državna tijela

tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave

pravne osobe s javnim ovlastima koje u svom djelokrugu koriste klasificirane i neklasificirane podatke

Tko ga provodi?

državna tijela za informacijsku sigurnost

institucija Nacionalni CERT

Tko provodi posao nadzora?

savjetnici za informacijsku sigurnost

Što se mora osigurati u svim tijelima i pravnim osobama?

nadzor informacijske sigurnosti

nadzor organizacije

provedba i učinkovitost propisanih mjera i standarda informacijske sigurnosti