GELA POLIFONIKOARI ERANTZUNA / Responder a la polifonía de mi aula @begoit

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GELA POLIFONIKOARI ERANTZUNA / Responder a la polifonía de mi aula @begoit by Mind Map: GELA POLIFONIKOARI ERANTZUNA / Responder a la polifonía de mi aula  @begoit

1. OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA 7 Para el desarrolo de las CCBB

1.1. ATAZAK ETA PROIEKTUAK

1.1.1. AZKEN PRODUKTUA

1.1.1.1. KOMUNIKAZIOA

1.1.2. DISZIPLINA ARTEKOAK

1.1.3. BIZITZARAKO ERABILGARRITASUNA

1.2. ZEHARKAKO GAITASUNAK/ Coetencias Transversales

1.2.1. IKASTEN IKASI/ Aprender a aprender

1.2.2. AUTONOMIA ETA NORBERAREN EKIMENA/ C autonomía e iniciativa personal

1.2.3. GAITASUN DIGITALA C Digital

1.2.4. GIZARTERAKO ETA HERRITARTASUNERAKO G./ Competencia social y ciudadana

1.2.5. HIZKUNTZA/ CCLingüística

1.2.5.1. Alderdi komunikatiboak/ Aspectos elacionados con la comunicación

1.2.6. MATEMATIKA/ Matemátca

2. FUNTZIONALA/ Funcional

2.1. IKAS- PROZESUAK/ procesos de aprendizaje

2.1.1. EZAUGARRIAK/ Características

2.1.1.1. Planifikazio partekatua/ Planificación compartida

2.1.1.2. Prozedurak / Procedimientos

2.1.1.2.1. Estrategiak/ Estrategias

2.1.1.3. Jarraipena eta Ebaluazioa/ Seguimiento y evaluación

2.1.1.4. metagogoeta/ Metarreflexión

2.2. ATAZAK ETA PROIEKTUAKT Tareas y Proyectos de trabajo

2.2.1. AZKEN PRODUKTUA/ Con un producto final

2.2.1.1. KOMUNIKAZIOA/ Para comunicar y compartir con otros

2.2.2. DISZIPLINA ARTEKOAK/ Metadisciplinares

2.2.3. BIZITZARAKO ERABILGARRITASUNA/ Útiles para la vida

3. GUZTIOK BARNE- INKLUSIOA/ Cabemos todas

3.1. IKASLEAK/ Alumado

3.1.1. ETORRI BERRIAK/ Recién llegado

3.1.2. GAITASUN HANDIAK/ Altas Capacidades

3.1.3. HPB IKASLEAK/ Alumnado NNEE

3.2. LAGUNTZARAKO ESTRATEGIAK Estrategias para el trabajo en el aula

3.2.1. Bi irakasle/ Dos profes

3.2.2. Berdinen arteko Tutoretza/ Tutoría entre iguales

3.2.3. Ikaskuntza Kooperatiboa/ Aprendizaje cooperativo

3.3. GELA OSORAKO HURBILPENA/ estrategia general en mi aula

3.3.1. IKASKUNTZA KOOPERATIBOA/ Aprendizaje Cooperativo

4. GELAKO GIROA/ Clima de aula

4.1. INKLUSIBOA/ Inclusión

4.1.1. IKASKUNTZA KOOPERATIBOA ardatza/ Estrategia general en mi aula

4.1.1.1. ELKARLANA/ Aprendizaje cooperativo

4.1.2. BIZIKIDETZA/ Convivencia

4.1.2.1. IKASTETXE OSOKO GIROA/ Clima general en mi centro

4.1.2.1.1. ELKARBIZITZA PLANA/ Plan de convivencia

4.1.2.2. TUTORETZA PLAN sendoa/ Plan de Tutoría

4.1.2.2.1. Emozioen Hezkuntza/ Educacón Emocional

4.1.2.2.2. Taldearen kohesioa/ Para cohesionar el grupo

4.1.2.2.3. Aniztasnari loturiko gainerako gaiak/ temas relacionados con la diversidad

4.1.2.3. Golden 5 estrategiak/ Estrategias Golden 5

4.1.2.4. HEZKIDETZA/ Coeducación

4.1.2.5. KULTURARTEKOTASUNA/ Multiculturalidad

5. IKASLEA ERDIAN/ Centrada en la alumna

5.1. ESANGURATSUA

5.1.1. ATAZAK ETA PROIEKTUAK

5.1.1.1. AZKEN PRODUKTUA

5.1.1.1.1. KOMUNIKAZIOA

5.1.1.2. DISZIPLINA ARTEKOAK

5.1.1.3. BIZITZARAKO ERABILGARRITASUNA

5.2. FUNTZIONALA/ Funcional

5.2.1. IKAS- PROZESUAK/ procesos de aprendizaje

5.2.1.1. ATAZAK ETA PROIEKTUAK/ Tareas y proyectos

5.2.1.1.1. AZKEN PRODUKTUA/ con producto Final

5.2.1.1.2. DISZIPLINA ARTEKOAK/ Metadisciplinares

5.2.1.1.3. BIZITZARAKO ERABILGARRITASUNA/ Prácticos para la vida

5.2.1.2. EZAUGARRIAK/ Aspectos

5.2.1.2.1. Planifikazio partekatua/ Planificación conjunta

5.2.1.2.2. Prozedurak/ Procedimientos

5.2.1.2.3. Jarraipena eta Ebaluazioa/ Seguimiento y evaluación

5.2.1.2.4. metagogoeta/ metarreflexión

5.3. TEKNOLOGIA BEHARREZKO/ LAGUNGARRI Tecnologia como ayuda para el aprendizaje

5.3.1. ALFABETIZAZIO DIGITALA

5.3.1.1. Ataza digitalak

5.3.1.1.1. Prozesuak

5.3.1.1.2. Tresna egokiak

5.3.1.2. Informazioaren kudeaketa prozesua

5.3.2. ATAZETAN TXERTATUTA

6. IRAKAS-IKAS PROZESUAK/ Procesos de enseñanza y aprendizaje

6.1. PARTEKATUAK/ Compartidos

6.1.1. NORBERARENA

6.1.1.1. PROZESUA

6.1.1.1.1. GOGOETA

6.1.2. TALDEKA/En grupo

6.1.2.1. TTXIKIA

6.1.2.1.1. KOOPERAZIOA

6.1.2.2. THANDIA/ Gran grupo

6.1.2.2.1. KOMUNIKAZIOA/ Comunicación

6.1.2.2.2. PLANIFIKAZIO PROZESUAK/ procesos de Planifiación

6.1.2.2.3. EBALUAZIOA/ Procesos de Evaluación

6.2. OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA / Desarrollo CCBB

6.2.1. ARLO ZEHATZEI LOTUTAKO GAITASUNAK( Competencias ligadas a un área

6.2.1.1. MATEMATIKA/ Matemátca

6.2.1.2. ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUNA/ CCientífica, tecnológica y para la Salud

6.2.1.3. GIZA ETA ARTE KULTURA/ C Social y Art´stica

6.2.1.4. HIZKUNTZA/ C C Lingüística

6.2.1.4.1. Alderdi espezifikoak/ Aspectos específicos

6.2.2. ZEHARKAKO GAITASUNAK/ Coetencias Transversales

6.2.2.1. IKASTEN IKASI/ Aprender a aprender

6.2.2.2. AUTONOMIA ETA NORBERAREN EKIMENA/ C autonomía e iniciativa personal

6.2.2.3. GAITASUN DIGITALA C Digital

6.2.2.4. GIZARTERAKO ETA HERRITARTASUNERAKO G./ Competencia social y ciudadana

6.2.2.5. HIZKUNTZA/ CCLingüística

6.2.2.5.1. Alderdi komunikatiboak/ Aspectos elacionados con la comunicación

6.2.2.6. MATEMATIKA/ Matemátca

6.3. ANITZAK/ Diversos y variados

6.3.1. AZKEN EKOIZPENAREN ARABERAKOAK/ En función del producto final

6.3.1.1. IKASLEAK/ Alumnado

6.3.1.2. IRAKASLEA/ profesorado

6.4. ESANGURATSUA/ Significativos

6.4.1. ATAZAK ETA PROIEKTUAK/ Tareas y proyectos de Trabajo

6.4.1.1. AZKEN PRODUKTUA7 Producto final

6.4.1.1.1. KOMUNIKAZIOA7 Comunicación

6.4.1.2. DISZIPLINA ARTEKOAK7 Metadisciplinares

6.4.1.3. BIZITZARAKO ERABILGARRITASUNA/ Útiles para la vida

6.5. PARADIGMA ALDAKETA/ Cambio de paradigma

6.5.1. IRAKASLEA ERDIAN/ Centrado en el profe

6.5.2. IKASLEA ERDIAN/ Centrado en la alumna

7. EBALUAZIOA/ Evaluación

7.1. PROZESUAN INTEGRATUTA/ Integrada en el proceso

7.1.1. TRESNA EGOKIAK/ herramientas adecuadas y útiles

7.1.1.1. GALDETEGIAK/ Cuestionarios

7.1.1.2. PORTFOLIOA

7.1.1.2.1. Norberaren Ibilaldi akademikoa/ Trayectoria académica personal

7.1.1.3. ERRUBRIKAK/ Rúbricas

7.1.1.3.1. Adibidea/ Ejemplo

7.1.2. HOBEKUNTZA HELBURU/ Enfocada a la mejora

7.1.2.1. Bikaintasuna/ Excelencia

7.1.2.2. Oinarrizko gaitasun guztien garapen indibiduala/ Desarrollo individualizado de las CCBB

7.2. ANITZA/ plural

7.2.1. IKASLEAK/ Alumnas

7.2.1.1. IRAKASLEAK/ profesorado

7.2.1.2. BERDINEN ARTEKOA/ Entre iguales

7.2.1.2.1. Kontrol zerrendak/ Listas de control

7.2.1.3. AUTO EBALUAZIOA/ Autoevaluación

7.2.1.3.1. Kontrol zerrendak/ Listas de control

7.2.2. IRAKASLEAK/ Profesorado

7.2.2.1. AUTO EBALUAZIOA/ Autoevaluación

7.2.2.2. BERDINEN ARTEKOA/ Coevaluación

7.2.2.3. IKASLEAK/ Alumnado

7.3. ESKOLAZ KANPOKO PROZESUAK

7.3.1. PISA

7.3.2. EDIAGNOSTIKOA

8. BESTELAKO ERREFERENTZI AUKERATUAK/ Algunas referencias

8.1. Alfredo Hernando

8.2. Pere Marqués

8.3. b08leioa.com