Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

gocnhin posts by Mind Map: gocnhin posts
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

gocnhin posts

Đặc điểm

Dạng 1

Bài viết chính thức

PR cho gocnhin

Đề cập trực tiếp

Mang tính tổng quan, chung chung

Dạng 2

Bài nền tảng

Trực quan, sinh động

Mang tính ẩn dụ

Con số, dữ kiện, thống kê

Dạng 3

FAQ, Hỏi nhanh đáp gọn, Lên list câu hỏi

Bài dạng 2

Fact

Tình hình thực tế giáo dục VN

Insight

Informal và formal, Duy trì, cải tiến và đột phá, Mài sắc lưỡi cưa

Chia sẻ tầm nhìn, Tầm nhìn cá nhân, personal, Tầm nhìn hệ thống, Social, Lead : Thaolead

Value

Cách nhìn bản chất vấn đề, Chân thực

Nhiều góc nhìn ---> nhiều lựa chọn, Đa chiều

Goal

Personal brand, Lợi ích của blog, Lợi ích của personal brand trong tuyển dụng

Strategy

Lợi thế của việc xử lý thông tin tốt, Lọc, Tìm, Bookmark ( lưu trữ )

Bài dạng 1

nup viết