Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ГРОШІ ТА КРЕДИТ by Mind Map: ГРОШІ ТА КРЕДИТ

1. Змістовий модуль IV КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА

1.1. Необхідність та сутність кредиту

1.2. Теорії кредиту

1.3. Кредитна система

2. Змістовий модуль V ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

2.1. Форми кредиту

2.2. Основи банківського кредитування

2.3. Характеристика окремих видів кредитів

3. Змістовий модуль VI ПОСЕРЕДНИКИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

3.1. Фінансові посередники грошового ринку

3.2. Центральні банки

3.3. Комерційні банки

3.4. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

4. Змістовий модуль VII ВАЛЮТА ТА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

4.1. Розвиток міжнародних валютних відносин

4.2. Валюта та валютна система

4.3. Валютний ринок

4.4. Валютний курс

4.5. Валютне регулювання і валютний контроль

5. Змістовий модуль VIII МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ГРОШЕЙ ТА КАПІТАЛІВ

5.1. Офшорні фінансові центри

5.2. Міжнародний кредитний ринок

6. Змістовий модуль І ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

6.1. Економічна сутність і функції грошей

6.2. Основні теорії грошей

6.3. Грошовий оборот і грошова маса

7. Змістовий модуль ІІ ГРОШОВІ СИСТЕМИ ТА РИНОК ГРОШЕЙ

7.1. Грошові системи

7.2. Грошовий ринок

7.3. Попит на гроші

7.4. Пропозиція грошей. Роль банків у пропозиції грошей

8. Змістовий модуль ІІІ ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

8.1. Гроші та інфляція

8.2. Грошові реформи

9. Змістовий модуль IV МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

9.1. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні установи

9.2. Міжнародний валютний фонд

9.3. Група Світового банку

9.4. Європейський банк реконструкції та розвитку