2. zadatak iz struktura

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2. zadatak iz struktura by Mind Map: 2. zadatak iz struktura

1. Problem

1.1. unos

1.1.1. brojevnih konstanti

1.1.2. znakova računskih operacija

1.1.3. jednoslovnih znakovnih varijabli

1.2. ATP

1.2.1. stog

1.3. neovisnost implementacije

1.3.1. C++

1.4. programsko rješenje

1.5. izračunavanje postfiksnog izraza

1.5.1. vrijednost

1.6. ispravnost infiksnog izraza

1.6.1. po pravilima

1.7. korištenje stoga

1.8. prebacivanje infiksnog u postfiksni zapis

2. Rješenje problema

2.1. C++

2.1.1. programski kod

2.2. 2 zaglavlja

2.2.1. pokazivaci.h

2.2.2. polja.h

2.3. izbornik

2.3.1. 4 opcije

2.3.1.1. pretvorba infiksnog u postfiksni zapis

2.3.1.2. računanje vrijednosti postfiksnog izraza

2.3.1.3. provjera valjanosti izraza

2.3.1.4. izlaz iz programa

2.4. inicijalizacija stoga

2.5. funkcija za

2.5.1. određivanje prednosti

2.5.2. prebacivanje infiksnog izraza u postfiksni

2.5.3. unos vrijednosti

2.5.4. izračun vrijednosti

2.5.5. provjera valjanosti infiksnog izraza

2.6. neovisna implementacija

2.6.1. korištenje operacija nad stogom

3. Web 2.0 servisi