Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2. zadatak iz struktura by Mind Map: 2. zadatak iz struktura
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2. zadatak iz struktura

Problem

unos

brojevnih konstanti

znakova računskih operacija

jednoslovnih znakovnih varijabli

ATP

stog

neovisnost implementacije

C++

programsko rješenje

izračunavanje postfiksnog izraza

vrijednost

ispravnost infiksnog izraza

po pravilima

korištenje stoga

prebacivanje infiksnog u postfiksni zapis

Rješenje problema

C++

programski kod

2 zaglavlja

pokazivaci.h

polja.h

izbornik

4 opcije, pretvorba infiksnog u postfiksni zapis, računanje vrijednosti postfiksnog izraza, provjera valjanosti izraza, izlaz iz programa

inicijalizacija stoga

funkcija za

određivanje prednosti

prebacivanje infiksnog izraza u postfiksni

unos vrijednosti

izračun vrijednosti

provjera valjanosti infiksnog izraza

neovisna implementacija

korištenje operacija nad stogom

Web 2.0 servisi