การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดีย

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดีย by Mind Map: การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดีย

1. ด้านการศึกษา

1.1. ใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนภาษาไทย

1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=l6DucE-uyBc

1.2. ใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

1.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=hxvYjqPnROU

1.3. ใช้เป็นสื่อการเรียน การสอน

1.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=_Y84FSt8N-I

2. ด้านสังคม

2.1. ใช้สอนในเรื่องสำนวนสุภาษิต

2.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=3Q6xB9GLJLc

2.2. ใช้ประโยชน์ในการสอนศีลธรรม จริยธรรม

2.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=CP943XF0Yi4

2.3. ใช้สอนในเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

2.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=Sj85JsVQ2E4

2.4. ใช้ประโยชน์ในสังคม ต่าง ๆ

2.4.1. ปัญหายาเสพติด

2.4.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=qLUupSeRpQA

2.4.2. ศีล 5

2.4.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=iJywtlXlGzA

2.4.3. การบริจาค

2.4.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=BaGh6aS-2bs

3. ด้านการแพทย์

3.1. ใช้ประโยชน์ให้รู้ถึงระบบนการทำงานของหัวใจ

3.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=AHUWKMJ3dU4

3.2. ใช้ในการจำลองเกี่ยวกับด้านความงาม

3.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=uJyebJPvYlU

3.3. ใช้ในการจำลองการการปฏิสนธิ

3.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=ZNl9GBwqhkA

4. ด้านบันเทิง

4.1. ให้ความบันเทิงในลักษณะหนังที่มีทั้งภาพและเสียง เนื้อหาที่มีความยาว

4.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=JuyB7NO0EYY

4.2. ให้ความบันเทิงในลักษณะเพลง เป็นภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลง สื่อความหมายเพลง ให้ผู้ดูรับรู้ในเนื้อหาของเพลงมากขึ้น

4.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=XmaI1KdG1bE

4.3. เนื้อหาในลักษณะนิทาน

4.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=MapADnxvXqY

5. ด้านประโยชน์ใช้สอย

5.1. ใช้ประโยชน์ในด้านสื่อความหมายในชีวิต

5.1.1. สื่อในงานแต่งงาน

5.1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=1XB57Kqioi8

5.1.2. สื่อประวัติส่วนตัว

5.1.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=1lYrP_rApys

6. ด้านโฆษณา

6.1. ใช้สื่อถึงสินค้า

6.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=-36u0KZ5s0A