Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLE by Mind Map: PLE

1. EXPLORACIÓ

1.1. Cercadors genèrics

1.2. Sindicació RSS

1.3. So i podcast

1.3.1. iTunes

1.3.2. Spotify

1.4. Fòrums i xats

1.5. Portals educatius

1.5.1. XTEC

1.5.2. Educared

1.5.3. Orientared

1.5.4. Tiching

1.5.5. eTwinning

1.6. Xarxes socials

1.6.1. Xarxa eduCAT 2.0

1.6.2. Twitter

1.6.3. Linkedin

1.7. Imatges i fotografies

1.7.1. Google imatges

1.7.2. Picassa

1.7.3. Filckr

1.7.4. Pinterest

1.8. Blocs

1.9. Marcadors socials

1.9.1. Diigo

1.9.2. Delicius

1.9.3. Scoop.it

1.9.4. Symbaloo

1.10. Vídeos

1.10.1. Youtube

1.10.2. TeacherTube

1.10.3. Vimeo

1.10.4. Khanacademy

1.10.5. TEDtalks

1.10.6. Educatube

2. EXPRESSIÓ

2.1. Blocs

2.1.1. WordPress

2.1.2. Edublogs

2.1.3. Blogger

2.2. Presentacions

2.2.1. Slideshare

2.2.2. Calameo

2.2.3. Prezi

2.2.4. Srcibd

2.3. Mapes mentals i conceptuals

2.3.1. Mindmeister

2.3.2. Easel.ly

2.4. Línies de temps

2.4.1. Dipity

2.5. Microblocs

2.5.1. Twitter

2.6. Vídeo

2.6.1. Youtube

2.6.2. Vimeo

2.7. Blocs de notes

2.7.1. Evernote

2.8. Diagrames

2.8.1. Gliffy

2.9. Storytellings

2.9.1. Pixton

2.10. Núvols de paraules

2.10.1. Tagxedo

2.10.2. Wordle

2.11. Entorns Virtuals (EVEA)

2.11.1. Moodle

2.12. Pàgines Web

2.12.1. Google Sites

3. INTERCANVI

3.1. Correu electrònic

3.1.1. Gmail

3.2. Marcadors socials

3.2.1. Diigo

3.2.2. Delicius

3.2.3. Scoop.it

3.3. Xarxes socials

3.3.1. Twitter

3.3.2. Google+

3.4. Servies col·laboratius en línia

3.4.1. Google Drive

3.4.2. Google Docs