חשיבה יצירתית בשיווק

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
חשיבה יצירתית בשיווק by Mind Map: חשיבה יצירתית בשיווק

1. משפחת ההקצנה (מתמקדת בתכנים)

1.1. הקצנת תוצאה

1.1.1. "מה יקרה לך אם תשתמש במוצר"

1.1.2. שני סוגים

1.1.2.1. תכונה ראשית

1.1.2.2. תכונה משנית

1.1.2.2.1. יש לזה לגיטימציה רק שכשמדובר במוצר שידוע בתכונה הראשית שלו

1.1.3. למה זה טוב?

1.1.3.1. להעביר מסר מוכר בצורה מעניינת

1.1.3.2. לא להיראות שחצן

1.1.3.3. לקחת בעלות על תועלת גנרית

1.2. היפוך

1.2.1. איך ייראה העולם בלי המוצר שלנו

1.2.2. צריך להיזהר לא להפחיד יותר מדי. אפקטיבי ברמת הביניים של ההפחדה

1.2.3. מטרה: להוציא את הצופה מהאדישות. לגרום לו לחשוב

1.2.4. קלאסית לכמה סוגי מוצרים

1.2.4.1. מצרי יסוד

1.2.4.2. מוצרי מניעה, כמו ביטוח או בדיקת ראייה

1.2.4.3. מוצרים מאוד מוכרים

1.2.5. בהיפוך אין בידול, ולכן מועיל בעיקר למוצר המוביל בשוק

1.2.6. עקרונות

1.2.6.1. הגזמה

1.2.6.2. אפשר להתמקד בתכונה משנית

1.2.6.3. נדיבות -"אם אין לך את המוצר שלי אני מרחם עליך, אז הנה לך משהו לניחומים"ז

1.3. הקצנת מאמץ

1.3.1. שני סוגים

1.3.1.1. מה החברה תעשה למען הלקוח

1.3.1.2. מה הלקוח יעשה בשביל המוצר

1.3.2. מתי להשתמש

1.3.2.1. כשלא נדרשת הרבה מחשבה על תכונות המוצר כדי להצדיק רכישה

1.3.2.2. כשאנחנו מספר שניים בענף, בפער לא גדול

1.4. חלופה אבסורדית

1.4.1. גם כאן יש הדגשה של הצורך במוצר ופחות של התכונות שלו

2. 03 תבניות לחדשנות במוצר

2.1. הוספת מימד - attribute dependency

2.1.1. יצירת קשר בין משתנים שלא היו קשורים קודם

2.1.2. משתנה בלתי תלוי - פנימי או חיצוני

2.1.3. משתנה תלוי - פנימי בהכרח

2.1.4. סוג התלות

2.1.4.1. בין מוצרים

2.1.4.1.1. בשליטת הלקוח

2.1.4.2. בתוך המוצר

2.1.4.2.1. מובנה במוצר - לא בשליטת הלקוח

2.1.5. מטריצת חיזוי

2.1.5.1. עמודות - משתנים פנימיים בלבד

2.1.5.2. שורות - משתנים פנימיים וחיצוניים

2.1.5.3. 1 בכל מקום שבו יש קשר, 0 איפה שאין

2.1.5.4. מנוונת - הכל אפסים

2.1.5.5. רוויה - הכל אחדים

2.2. איחוד - task unification

2.2.1. איחוד של שני רכיבים תוך שימור תכונותיהם

2.2.2. השיטה: ביטול רכיב פנימי אחד, ומציאת רכיב אחר, פנימי או חיצוני, שימלא את הפונקציה שלו

2.3. החסרה - subtraction

2.3.1. הסרה של רכיב פנימי יחד עם הפונקציה שהוא ממלא, להשגת מוצר אחר

2.3.2. להבדיל מ-unbundling

2.3.2.1. ב-unbundling, מחסירים חלק מהמוצר ומקבלים מוצר זול יותר, ונחות יותר. בהחסרה לא יהיה נחות יותר אלא שונה

2.4. חלוקה - Division

2.4.1. סידור מחדש של המרכיבים במרחב ובזמן

2.4.2. נועדה לתת מענה לקיבעון מבני

2.4.2.1. הנטייה לחשוב על אובייקטים כשלמים, ובלתי ניתנים לחלוקה

2.4.3. דוגמאות

2.4.3.1. מקרר עם מנוע פריק

2.4.3.2. פנס רחוב עם נורה למטה ומראה למעלה

2.4.3.3. כוס שתייה חמה בעלת שני חלקים, העליון באפר של קפה

2.4.3.4. קש עם חיידקים פרוביוטיים

2.5. הכפלה - multiplication

2.5.1. הוספה של רכיבים ששונים מהרכיב המקורי

3. 04 העברת מסרים שיווקיים

3.1. שימוש במדיום או ברכיביו בדרך חדשה ומפתיעה

3.2. המטרה - למשוך את קשב הצופה

3.3. שני בסיסים

3.3.1. מה להגיד

3.3.2. איך להגיד

3.4. מסר מורכב מ:

3.4.1. תכונות

3.4.1.1. עוסקות במוצר

3.4.2. ערכים

3.4.2.1. עוסקות בצרכן

3.4.2.2. הערכים הם אלה שמניעים את הלקוח לקנות!

3.5. משפחת האיחוד

3.5.1. איחוד

3.5.1.1. מתמקדת במדיום

3.5.1.1.1. שימוש במשאב זמין (ששייך לצופה או למדיום)

3.5.1.2. שני סוגים

3.5.1.2.1. 1 הסתמכות על מדיום קיים

3.5.1.2.2. 2 מדיום חדש לגמרי

3.5.2. אקטיבציה

3.5.2.1. מתמקדת בצופה

3.5.2.2. עקרונות

3.5.2.2.1. צריכה להיות פעולה פיזית כדי שהמסר ייחשף

3.5.2.2.2. לפעולה צריך להיות אלמנט שמחדד את הצורך במוצר

3.5.3. מטאפורה

3.5.3.1. עושה שימוש בסמלים ומושגים שקיימים אצל הצופה

3.5.4. החסרה

3.5.4.1. בדומה לאיחוד, משתמשת במדיום הפרסומי

3.6. עקרונות

3.6.1. התכה

3.6.1.1. התכה של המוצר עם הסמל

3.6.2. עולם סגור

3.6.2.1. שימוש באלמנטים מהעולם הסגור של המדיום

4. 01 גישות לחקר היצירתיות

4.1. מחקרי אישיות

4.1.1. מחקרים מראים שאין קשר ברור בין תכונות אופי ובן יצירתיות

4.2. חקר תהליכי חשיבה יצירתיים

4.2.1. סיעור מוחות

4.2.1.1. הנחות יסוד

4.2.1.1.1. אנשים הם יצירתיים מטבעם

4.2.1.1.2. סינרגיה בקבוצה

4.2.1.1.3. דחיית השיפוט

4.2.1.1.4. כמות הרעיונות מובילה לאיכות

4.2.1.2. שלבים

4.2.1.2.1. גנרציה של רעיונות

4.2.1.2.2. סינון של הרעיונות

4.2.1.3. מאפיינים

4.2.1.3.1. לא באמת מייצר יותר רעיונות או רעיונות טובים יותר מקבוצת אנשים ללא אינטראקציה

4.2.1.3.2. עשוי להיות מועיל דווקא בגלל ההקשר הארגוני

4.2.1.4. Electronic Brain Storming

4.2.2. גירוי אקראי

4.2.2.1. הנחת יסוד: גירוי אקראי יכול להוביל לתגובת שרשרת של יצירתיות

4.2.2.2. שלבים

4.2.2.2.1. זהה את הקריטריון לרעיונות

4.2.2.2.2. בחר גירוי אקראי

4.2.2.2.3. יחס את הגירוי הנ"ל לבעיה

4.2.3. איתגור

4.2.3.1. שיטות

4.2.3.1.1. הנגדה

4.2.3.1.2. הקצנה

4.2.4. ששת הכובעים של דה בונו

4.2.4.1. כחול - בחינת התהליך עצמו

4.2.4.2. צהוב - חיובי

4.2.4.3. שחור - שלילי

4.2.4.4. לבן - אובייקטיבי ועובדתי

4.2.4.5. אדום - חשיבה אינטואיטיבית

4.2.4.6. ירוק - חשיבה יצירתית

4.3. חקר השוק

4.3.1. רמת המיקרו - הצרכן

4.3.2. רמת המאקרו - דיפוזיה של רעיונות

4.3.3. השיטות לא עובדות!

5. 02 יצירתיות מבוססת תבניות

5.1. the Function Follows Form process

5.1.1. מצב נתון

5.1.2. תבנית יצירתית

5.1.3. האם כדאי לעשות את זה?

5.1.4. האם אפשר לעשות את זה?

5.1.5. התאמות

5.1.6. רעיונות

5.2. מאפייני המוצר

5.2.1. רכיבים

5.2.2. משתנים

5.2.3. סוגים

5.2.3.1. פנימיים

5.2.3.1.1. בשליטת היצרן

5.2.3.2. חיצוניים

5.2.3.2.1. לא בשליטת היצרן