Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

e Dbirža idėjos by Mind Map: e Dbirža idėjos
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

e Dbirža idėjos

Kūrimo principai

patogumas naudoti

klaviatūra/pelė

dažnai naudojami veiksmai

operacijos greičio įvertinimas

vieningumas

paprastumas

Reikia vengti perkrautų mygtukais ir formomis ekranų. Viename ekrane neturėtų būti daugiau kaip 1 sąrašo, 2-3 pagrindinių veiksmų mygtukų ir kelių nuorodų.

Sisteminės funkcijos

Duomenų mainai webservices

Laiškų vartotojams siuntimas

Asmens duomenų tikrinimas

Gyv.registras

Sodra

VMI

Funkcijos darbuotojams

Ko trūksta?

Kortelių archyvas

Klientų iškvietimas prie langelių

Kas nereikalinga?

Duomenys

struktūra

apimtis

Pirminiai duomenys

Statistiniai (antriniai)

auditas

Visų pirminių duomenų įvedimo, redagavimo, šalinimo audito informacija turi būti kaupiama ir saugoma DB. Atvaizduoti šią informaciją galima per elemento savybių langą.

Funkcijos klientams

tik naujos f-jos, anksčiau realizuotos neįtrauktos

Darbdaviams

Registruoti pasiūlymus dėl aktyvių darbo rinkos priemonių organizavimo ir teikti ataskaitas

Interaktyvus informacijos ir konsultacijų teikimas

Registruoti įmonės duomenis ir veiklos tendencijas

Galimų kandidatų darbui atranka ir administravimas

Įgaliojimų darbdavio atstovui suteikimas

Ieškantiems darbo

Ieškančių darbo asmenų registracija

Preliminaraus įsidarbinimo plano sudarymas

Interaktyvus informacijos ir konsultacijų teikimas

Rekomendacijų įsidarbinti išdavimas

Darbo biržos suteiktų paslaugų suvestinė

Specializuotų darbo vietų studentams ir moksleiviams paieška

Išsiųstų prašymų ir gautų darbo pasiūlymų administravimas

Vartotojo sąsaja

Sąrašai

Veiksmai su visu sąrašu, Filtravimas, Filtro reikšmių parinkimas, Parinktų reikšmių šalinimas, Rūšiavimas, Stulpelių parinkimas, Peržiūros režimo pasirinkimas, Grupavimas, Eksportas visų/pažymėtų, Perėjimas tarp puslapių

Veiksmai su pažymėtais, Kopijuoti/dubliuoti, Pašalinti, Perkelti/įtraukti į kitą sąrašą, Atsižymėti kaip užduotį

Vartotojo sąrašų kūrimas

Formos

Paieška, Supaprastinta (vieno lauko), Išplėstinė, Paieškos saugojimas

Elementai, Veiksmai su elementu, Dubliavimas, Pašalinimas, Savybių peržiūra (audito info.), Eksportas, Elemento peržiūra, Įprastas vaizdas, Prieš spausdinimą

Duomenų įvedimas, Laisvo teksto laukai, Riboto pasirinkimo laukai, Data, Viena diena, Laiko intervalai, Skaičių intervalai, Įvedimo žingsniai (tab'ai)

Reikšmių iš klasifikatoriaus parinkimas, Trumpas klasifikatorius, Iškrentantis sąrašas (dropdown), Vienos reikšmės parinkimas (option), Kelių reikšmių parinkimas, Ilgas (> X reikšmių) klasif., Reikšmių parinkimo langas, Tiesioginis reikšmės įvedimas, Prašymas papildyti klasifikatorių

Vartotojo aplinka

Pradinis puslapis

Sąrašų rodymo parametrai

Reitingavimas

Vartotojo suformuoti sąrašai

Sauga

Išorės klientų atpažinimas

Per portalą

Per VAIISIS

Per bankus

su ID kortelėmis

Vidaus vartotojų atpažinimas

Per ActiveDir

Per portalą

su ID kortelėmis

Reikalavimai darbo vietai

Operacinė sistema

Interneto naršyklė

Kompiuterio parametrai

Ryšio greitaveika (Kbps)