IR

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IR by Mind Map: IR

1. Nedostaci full text pretraživanja

1.1. problem sinonima

1.2. problem homonima

2. Faze ISP-a

2.1. inicijacija

2.2. selekcija/odabir

2.3. istraživanje

2.4. formulacija

2.5. skupljanje

2.6. prezentacija

3. Modeli informacijskog traženja

3.1. pasivno usmjereno

3.1.1. promatranje

3.2. pasivno neusmjereno

3.2.1. biti svjestan

3.3. aktivno usmjereno

3.3.1. pretraživanje

3.4. aktivno neusmjereno

3.4.1. prebiranje

4. Alati za pristup nevidljivom webu

4.1. predmetni direktoriji

4.1.1. Open directory project

4.1.2. Yahoo

4.1.3. Librarian's Indeks to the Internet

4.2. specijalizirane baze podataka

4.2.1. Infomine

4.2.2. Digital Librarian: A Librarian's Choice of the Best of the Web

5. Moduli IR sustava

5.1. obrada dokumenda

5.1.1. normalizacija tijeka dok. na predefinirani format

5.1.2. razlamanje tijeka dok. na željene pretražive jedinice

5.1.3. izoliranje i metatagiranje djelova poddokumenata

5.1.4. identificira elemente dok. koji se mogu idenksirati

5.1.5. brisanje stop riječi

5.1.6. skraćivanje termina

5.1.7. izlučivanje zapisa indexa

5.1.8. izračunavanje i davanje težinom

5.1.9. stvaranje i ažuriranje obrnute datoteke

5.2. obrada upita

5.2.1. tokenizacija

5.2.2. raščlanjivanje

5.2.3. stop lista

5.2.4. krnjenje riječi

5.2.5. proširivanje upita

5.2.6. vrednovanje upita

5.3. funkcije traženja i spajanja

5.4. mogućnosti rangiranja

6. Kriteriji dobrog upita

6.1. učestalost termina

6.2. lokacija izraza

6.3. analiza poveznica

6.4. popularnost

6.5. duljina

6.6. blizina termina iz upita

6.7. odgovarajuće imenice

7. područja nevidljivog weba

7.1. sadržaj baza podataka

7.2. formati

7.3. informacije iz stvarnog vremena

7.4. stranice koje zahtjevaju korisničke podatke

7.5. stranice bez indeksnog protokola

8. Vektorski model

8.1. algebraic

8.2. measurement-theoretic

8.3. physical

8.4. data-centric

9. Modeli IR-a

9.1. tradicionalni

9.2. interaktivni

9.2.1. epizodni

9.2.2. kognitivni

9.2.3. stratificirani

9.2.4. sense-making

9.2.5. ISP model

10. Strategije pretraživanja

10.1. praćenje citiranih izvora pod tekstom

10.2. praćenje radova koji citiraju neki rad

10.3. praćenje specijaliziranih časopisa

10.4. skeniranje područja

10.5. praćenje rada jednog autora

10.6. bibliografije, skužbe sažetaka i kazala