IR

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IR by Mind Map: IR

1. Moduli IR sustava

1.1. obrada dokumenda

1.1.1. normalizacija tijeka dok. na predefinirani format

1.1.2. razlamanje tijeka dok. na željene pretražive jedinice

1.1.3. izoliranje i metatagiranje djelova poddokumenata

1.1.4. identificira elemente dok. koji se mogu idenksirati

1.1.5. brisanje stop riječi

1.1.6. skraćivanje termina

1.1.7. izlučivanje zapisa indexa

1.1.8. izračunavanje i davanje težinom

1.1.9. stvaranje i ažuriranje obrnute datoteke

1.2. obrada upita

1.2.1. tokenizacija

1.2.2. raščlanjivanje

1.2.3. stop lista

1.2.4. krnjenje riječi

1.2.5. proširivanje upita

1.2.6. vrednovanje upita

1.3. funkcije traženja i spajanja

1.4. mogućnosti rangiranja

2. Vektorski model

2.1. algebraic

2.2. measurement-theoretic

2.3. physical

2.4. data-centric

3. Alati za pristup nevidljivom webu

3.1. predmetni direktoriji

3.1.1. Open directory project

3.1.2. Yahoo

3.1.3. Librarian's Indeks to the Internet

3.2. specijalizirane baze podataka

3.2.1. Infomine

3.2.2. Digital Librarian: A Librarian's Choice of the Best of the Web

4. Modeli IR-a

4.1. tradicionalni

4.2. interaktivni

4.2.1. epizodni

4.2.2. kognitivni

4.2.3. stratificirani

4.2.4. sense-making

4.2.5. ISP model

5. Strategije pretraživanja

5.1. praćenje citiranih izvora pod tekstom

5.2. praćenje radova koji citiraju neki rad

5.3. praćenje specijaliziranih časopisa

5.4. skeniranje područja

5.5. praćenje rada jednog autora

5.6. bibliografije, skužbe sažetaka i kazala

6. Kriteriji dobrog upita

6.1. učestalost termina

6.2. lokacija izraza

6.3. analiza poveznica

6.4. popularnost

6.5. duljina

6.6. blizina termina iz upita

6.7. odgovarajuće imenice

7. Nedostaci full text pretraživanja

7.1. problem sinonima

7.2. problem homonima

8. Faze ISP-a

8.1. inicijacija

8.2. selekcija/odabir

8.3. istraživanje

8.4. formulacija

8.5. skupljanje

8.6. prezentacija

9. Modeli informacijskog traženja

9.1. pasivno usmjereno

9.1.1. promatranje

9.2. pasivno neusmjereno

9.2.1. biti svjestan

9.3. aktivno usmjereno

9.3.1. pretraživanje

9.4. aktivno neusmjereno

9.4.1. prebiranje

10. područja nevidljivog weba

10.1. sadržaj baza podataka

10.2. formati

10.3. informacije iz stvarnog vremena

10.4. stranice koje zahtjevaju korisničke podatke

10.5. stranice bez indeksnog protokola