Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiimi 3 by Mind Map: Tiimi 3

1. Teema 1

1.1. Luku 2.1

1.1.1. Paljon hyviä ajatuksia hyvästä oppimisesta, erityisesti ajatus siitä, että oppiminen muuttaa toimintaa

1.1.2. Olisi voinut yhdistää kappaleita toisiinsa ja luoda tekstistä yhtenäisen

1.2. Luku 2.2

1.2.1. Lähdemerkinnät puuttuvat, vaikka viitteitä onkin

1.2.2. Tekstin lomassa on hyvin metatekstiä, joka kuvaa kirjoittajien omia näkemyksiä ja sitoo tekstiä

1.2.3. Teoria syvällinen ja useita lähteitä sisältävä

1.2.4. Refklektio olisi voinut olla laajempi, mutta se ilmeni myös metatekstinä

2. Teema 2

2.1. Luvussa 3.1 hyviä ajatuksia, mutta ne olisi voitu yhdistää kappaleiksi

2.2. Luku 3.1 on yhtenäinen, tiivis tietopaketti aiheesta ja siinä on esitetty hyvin omaa pohdintaa

2.3. Pohdinta olisi voinut olla yhtenäisempi kappalejaon osalta, mutta tekstin sisältö on hyvä

2.4. Lähdeviitteet ok, mutta lähdemerkintä puuttuu

2.5. Tekstin kieliasu sujuva ja teeman rakenne looginen

3. Teema 3

3.1. Uutisteksti ajankohtainen ja selkeä, kieliasu hyvä

3.2. Artikkelia on luvussa 4.2 käsitelty syvällisesti ja monipuolisesti loogisessa järjestyksessä

3.3. Lähdeluettelossa ei ollu mainintaa kaikista käytetyistä lähteistä

3.4. Tekstin lomassa esitetty hyvin omaa pohdintaa

3.5. Loppuun esitetty jatkotutkimusaihe - aihetta on siis pohdittu, hyvä!

4. Johdanto

4.1. Kuvaa lyhyesti, millainen rakenne jokaisella teemalla on

4.2. Jokaisen teeman sisältö kuvataan ytimekkäästi

5. Teema 4

5.1. Luvussa 5.1 on tuotu esille se, että asiantuntijuus ei ole pysyvä tila - hyvä huomio!

5.2. Luvussa 5.1 Hyvin pohdittu myös asiantuntijuuden yksilöllistä ja yhteisöllistä roolia

5.3. Luvussa 5.2 käytetty laajasti lähteitä vertaillen eri lähteistä saatuja tietoja

5.4. Luvussa 5.2 lisätty tekstin lomaan omaa pohdintaa kiitettävällä tavalla

6. Pohdinta

6.1. Osa teksteistä on suoraan kopioitu tiedekirjan muilta sivuilta, mikä ei mielestäni ole pohdintaa.