Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tiimi 3 by Mind Map: Tiimi 3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tiimi 3

Johdanto

Kuvaa lyhyesti, millainen rakenne jokaisella teemalla on

Jokaisen teeman sisältö kuvataan ytimekkäästi

Teema 1

Luku 2.1

Luku 2.2

Teema 2

Luvussa 3.1 hyviä ajatuksia, mutta ne olisi voitu yhdistää kappaleiksi

Luku 3.1 on yhtenäinen, tiivis tietopaketti aiheesta ja siinä on esitetty hyvin omaa pohdintaa

Pohdinta olisi voinut olla yhtenäisempi kappalejaon osalta, mutta tekstin sisältö on hyvä

Lähdeviitteet ok, mutta lähdemerkintä puuttuu

Tekstin kieliasu sujuva ja teeman rakenne looginen

Teema 3

Uutisteksti ajankohtainen ja selkeä, kieliasu hyvä

Artikkelia on luvussa 4.2 käsitelty syvällisesti ja monipuolisesti loogisessa järjestyksessä

Lähdeluettelossa ei ollu mainintaa kaikista käytetyistä lähteistä

Tekstin lomassa esitetty hyvin omaa pohdintaa

Loppuun esitetty jatkotutkimusaihe - aihetta on siis pohdittu, hyvä!

Teema 4

Luvussa 5.1 on tuotu esille se, että asiantuntijuus ei ole pysyvä tila - hyvä huomio!

Luvussa 5.1 Hyvin pohdittu myös asiantuntijuuden yksilöllistä ja yhteisöllistä roolia

Luvussa 5.2 käytetty laajasti lähteitä vertaillen eri lähteistä saatuja tietoja

Luvussa 5.2 lisätty tekstin lomaan omaa pohdintaa kiitettävällä tavalla

Pohdinta

Osa teksteistä on suoraan kopioitu tiedekirjan muilta sivuilta, mikä ei mielestäni ole pohdintaa.