Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

The intelligent doctor by Mind Map: The intelligent doctor
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

The intelligent doctor

Khó khăn

Cơ sở vật chất-Kĩ thuật-Công nghệ chưa hoàn thiện

Hệ thống cơ sở vật chất ở các bệnh viên chưa đồng bộ Công nghệ chưa hoàn thiện Các bệnh viện chưa có trang web riêng và các thủ tục còn trên giấy tờ

Ý thức của người dân

Chưa có một mạng lưới liên kết đầy đủ

Chữa có liên kết giữa các nhà thuốc Chưa có liên kết giữa bệnh viên và trang web ;nhà thuốc

Vốn đầu tư ban đầu lớn

Mất nhiều thời gian để chuẩn bị

Xây dưng mối liên kết giữa các yếu tốt Thu thập thông tin

Cơ chế hoạt động

Bệnh viện + Web Y tế + Nhà thuốc +Ngân hàng/Công ty bảo hiểm

Khám và điều trị bệnh

Theo dõi sức khoẻ

Vấn đề cần giải quyết

Bệnh viện quá tải,thủ tục rườm rà

Thói quen tự chữa bệnh và không khám định kì

Thị trường thuốc phức tạp

Khó khăn của các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo

Khó khăn về chi phí,thuốc,kiến thức.Các bệnh nhân phải chờ ghép nội tạng luôn phải trông ngóng tìm người hiến.Các bệnh nhân phải chạy thân,..

Nguồn lực

Các bệnh viện lớn

Ngân hàng

Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực sức khoẻ

Cộng đồng