The intelligent doctor

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
The intelligent doctor by Mind Map: The intelligent doctor

1. Vấn đề cần giải quyết

1.1. Bệnh viện quá tải,thủ tục rườm rà

1.2. Thói quen tự chữa bệnh và không khám định kì

1.3. Thị trường thuốc phức tạp

1.4. Khó khăn của các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo

2. Nguồn lực

2.1. Các bệnh viện lớn

2.2. Ngân hàng

2.3. Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực sức khoẻ

2.4. Cộng đồng

3. Khó khăn

3.1. Cơ sở vật chất-Kĩ thuật-Công nghệ chưa hoàn thiện

3.2. Ý thức của người dân

3.3. Chưa có một mạng lưới liên kết đầy đủ

3.4. Vốn đầu tư ban đầu lớn

3.5. Mất nhiều thời gian để chuẩn bị

4. Cơ chế hoạt động

4.1. Bệnh viện + Web Y tế + Nhà thuốc +Ngân hàng/Công ty bảo hiểm

4.2. Khám và điều trị bệnh

4.2.1. Đặt lịch khám tại bệnh viện

4.2.2. Tạo "Sổ y bạ " trên máy

4.2.3. Mua thuốc và tìm hiểu thêm về bệnh

4.2.4. Điều trị và khám lại

4.3. Theo dõi sức khoẻ

4.3.1. Kết hợp phụ kiện trở thành máy khám sức khoẻ

4.3.2. Thiết bị cảnh báo

4.3.3. Thiết bị giúp tăng tuổi thọ