Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tenegen kurzus by Mind Map: Tenegen kurzus

1. A résztvevők

1.1. együtt- működnek

1.1.1. részt vesznek az online együttműködésben

1.1.2. tanulási naplót, blogot vezetnek

1.1.3. megosztják a tanítási módszereiket egymással

1.2. e-portfóliót építenek

1.2.1. Kurzustervet készítenek

1.2.1.1. Szinopszis

1.2.1.2. Forgatókönyv

1.2.2. Tananyagelemeket készítenek vagy gyűjtenek

1.2.2.1. médiaelemek

1.2.2.2. feladatok

1.2.2.3. tevékenységek

1.2.3. Elvégeznek egy kísérletet

1.2.3.1. Kialakítják a Moodle tanulási környezetet

1.2.3.2. A kurzus lebonyolítása

1.2.3.3. Értékelés

2. TC05

2.1. Tananyagelemek nyílt megosztásának koncepciója

2.2. Online tananyag-adatbázisok

2.3. Tananyagelemek publikálása, keresése online adatbázisokban

3. TC04

3.1. Tanári munka a keretrendszerben

3.2. Kurzus létrehozása

3.3. Kurzuselemek szerkesztése, tananyagok feltöltése

3.4. Adminisztráció a keretrendszerben

4. TC03

4.1. Médiaelemek (kép, hang, videó) szerkesztése

4.2. Tananyagelemek integrálása bemutatóban, weboldalon

4.3. Kurzus tervezés

4.4. Multimédia tervezés

5. TC02

5.1. A hálózati tanulás fogalomrendszere

5.2. E-portfolió a gyakorlatban

5.3. A web 2.0 pedagógiai célú alkalmazása

6. TC01

6.1. Eligazodás a Tenegen tanulási környezetben

6.2. Bevezetés az e-learning fogalomkörébe

6.3. Ismerkedés a Web 2.0-ás eszközökkel