Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Tenegen kurzus by Mind Map: Tenegen kurzus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tenegen kurzus

A résztvevők

együtt- működnek

részt vesznek az online együttműködésben

tanulási naplót, blogot vezetnek

megosztják a tanítási módszereiket egymással

e-portfóliót építenek

Kurzustervet készítenek, Szinopszis, Forgatókönyv

Tananyagelemeket készítenek vagy gyűjtenek, médiaelemek, feladatok, tevékenységek

Elvégeznek egy kísérletet, Kialakítják a Moodle tanulási környezetet, A kurzus lebonyolítása, Értékelés

TC05

Tananyagelemek nyílt megosztásának koncepciója

Online tananyag-adatbázisok

Tananyagelemek publikálása, keresése online adatbázisokban

TC04

Tanári munka a keretrendszerben

Kurzus létrehozása

Kurzuselemek szerkesztése, tananyagok feltöltése

Adminisztráció a keretrendszerben

TC03

Médiaelemek (kép, hang, videó) szerkesztése

Tananyagelemek integrálása bemutatóban, weboldalon

Kurzus tervezés

Multimédia tervezés

TC02

A hálózati tanulás fogalomrendszere

E-portfolió a gyakorlatban

A web 2.0 pedagógiai célú alkalmazása

TC01

Eligazodás a Tenegen tanulási környezetben

Bevezetés az e-learning fogalomkörébe

TC01A01 - 30 pont Aktív részvétel az együttműködésben (fórumon, szinkron konzultációkon) TC01A02 - 15 pont E-learning tapasztalatok, elképzelések, elvárások Saját szerzői munka kiadott kérdések alapján (két A4-es oldal), és benyújtása elektronikus formában TC01A03 - 25 pont TC01A03E - 15 pont A netnemzedék tanulási szokásainak, hálózati kultúrájának elemzése a saját tanítványok példáján. Saját szerzői munka kiadott kérdések alapján (két A4-es oldal), és benyújtása elektronikus (blog) formában. TC01A03CS - 10 pont - amit egyénenként a csoport tagjai megkaphatnak. Együttműködés: a témakör megvitatása a csoportban, a beszélgetések következtetéseinek (a kialakult közös vagy egymástól eltérő vélemények) summázása a csoprt blogjában. TC01A04 - 20 pont Két web 2.0-ás eszköz kiválasztása és alkalmazási lehetőségének elemzése a tanulói célcsoport (net generáció) tanulási szokásainak figyelembe vételével. Saját szerzői munka kiadott kérdések alapján (két A4-es oldal), és benyújtása elektronikus formában. TC01A05 - 10 pont

Ismerkedés a Web 2.0-ás eszközökkel