vahemereliste metsade loodusvöönd

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
vahemereliste metsade loodusvöönd by Mind Map: vahemereliste metsade loodusvöönd

1. mullastik

1.1. mullatekketegurid

1.2. mullaprofiil

1.3. mulla harimiskõlblikkus

2. loomastik

2.1. loomaliigid vööndis

2.2. loomade kohastumine

2.3. inimmõju liikide arvukusele

3. inimene loodusvööndis

3.1. puhkemajandus

3.2. traditsiooniline aiandus

4. kliima

4.1. sademed

4.1.1. sademete jaotus kuude lõikes

4.1.2. sademete hulk aastas

4.2. temperatuur

4.2.1. kõrgem ja madalam kuu keskmine temperatuur

4.2.2. temperatuuri amplituud

4.3. pilvisus

4.3.1. pilvitu taevas

4.4. õhurõhk

4.4.1. suvel

4.4.2. talvel

5. taimkate

5.1. liigiline koosseis

5.2. taimede kohastumine

5.3. inimmõju loodusliku taimkatte säilimisel