Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

vahemereliste metsade loodusvöönd by Mind Map: vahemereliste
metsade
loodusvöönd
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

vahemereliste metsade loodusvöönd

kliima

sademed

sademete jaotus kuude lõikes

sademete hulk aastas

temperatuur

kõrgem ja madalam kuu keskmine temperatuur

temperatuuri amplituud

pilvisus

pilvitu taevas

õhurõhk

suvel

talvel

mullastik

mullatekketegurid

mullaprofiil

mulla harimiskõlblikkus

taimkate

liigiline koosseis

taimede kohastumine

inimmõju loodusliku taimkatte säilimisel

loomastik

loomaliigid vööndis

loomade kohastumine

inimmõju liikide arvukusele

inimene loodusvööndis

puhkemajandus

traditsiooniline aiandus