vahemereliste metsade loodusvöönd

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
vahemereliste metsade loodusvöönd by Mind Map: vahemereliste metsade loodusvöönd

1. kliima

1.1. sademed

1.1.1. sademete jaotus kuude lõikes

1.1.2. sademete hulk aastas

1.2. temperatuur

1.2.1. kõrgem ja madalam kuu keskmine temperatuur

1.2.2. temperatuuri amplituud

1.3. pilvisus

1.3.1. pilvitu taevas

1.4. õhurõhk

1.4.1. suvel

1.4.2. talvel

2. mullastik

2.1. mullatekketegurid

2.2. mullaprofiil

2.3. mulla harimiskõlblikkus

3. taimkate

3.1. liigiline koosseis

3.2. taimede kohastumine

3.3. inimmõju loodusliku taimkatte säilimisel

4. loomastik

4.1. loomaliigid vööndis

4.2. loomade kohastumine

4.3. inimmõju liikide arvukusele

5. inimene loodusvööndis

5.1. puhkemajandus

5.2. traditsiooniline aiandus