Rahvuslik liikumine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rahvuslik liikumine by Mind Map: Rahvuslik liikumine

1. Esimene eesti üldlaulupidu 1869 Tartus

1.1. Johann Voldemar Jannsen

2. "Perno Postimees"1857

2.1. Johann Voldemar Jannsen

3. Laulu-ja mänguselts "Vanemuine"1865

3.1. Johann Voldemar Jannsen

3.2. Lydia Koidula

3.2.1. "Saaremaa onupoeg

3.2.2. "Kosjakased"

3.2.3. "Säärane mulk"

4. ""Eesti Postimees"1864

4.1. Johann Voldemar Jannsen

4.2. Lydia Koidula

5. Carl Robert Jakobsoni 3 isamaakõnet

5.1. Eesti rahva valguse-, pimeduse -ja koiduaeg 1868

5.2. Võitlemised eesti vaimupõllul 1870

5.3. Nõia-usk ja nõia-protsessid 1870

6. Ajalehe "Sakala"asutamine Viljandis 1878.a

6.1. Carl Robert Jakobson

7. Katse rajada Eesti Aleksandrikooli-esimest eestikeelset keskkooli

7.1. Jakob Hurt