بانک محصولات فرهنگی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
بانک محصولات فرهنگی by Mind Map: بانک محصولات فرهنگی

1. ...امکانات فنی سایت یا

1.1. امکان آپلود و دانلود

1.2. ویرایش فایل های دیگران-تازمانی که ویرایش نشده اجازه دانلود داده نشود

1.3. نظر دهی

1.4. امتیاز دهی

1.5. دیدن پیش نمایش فایل ها

1.6. فیلتر کردن برحسب برچسب ها

1.7. درخواست فایلی خاص برای تولید

1.8. تقویم جهت پیشنهاد فایل

1.9. مزایای جانبی-ساعت-تقویم شیعه-اوقات شرعی-اعمال روز وماه

1.10. امکان نوشتن توضیحات هر فایل

1.11. امکان ارسال فایل برای چاپ به چاپخانه

1.12. اصلاع رسانی برای فایل های جدید

1.13. طبقه بندی بر اساس مخاطبین

1.13.1. عمومی

1.13.2. راهنمایی

1.13.3. نوجوانان

1.13.4. جوانان

2. ویژگی ها و مزایا

2.1. جمع آوری بانک اطلاعاتی

2.2. دسترسی راحت و سریع

2.3. ظاهر زیبا

2.4. امکان جستجوی سریع و پیشرفته

2.4.1. دسته بندی منطقی

2.4.2. برچسب گذاری

2.5. تشویق بچه ها به تولید فایل های جدید

2.5.1. امکان نظر سنجی و نظر دهی و امتیاز دهی

2.5.2. با نام خودشان

2.6. مقدمه ای برای ورود به دنیای مدیریت کامپیوتری یا IT

2.7. از بین نرفتن فایل های تولیدی

2.8. عدم موازی کاری

2.9. بانک مطالب خام

2.9.1. در موضوعات مختلف دسته بندی شود

2.9.2. محل های استفاده

2.9.3. دفعات استفاده

2.9.4. تاریخ استفاده

2.9.5. قالب استفاده

2.9.6. از آوردن مطالب تکراری جلوگیری شود

2.9.7. عدم اتلاف وقت برای تهیه مطالب

2.9.8. مدیریت و ارائه خوراک فکری مناسب به مجموعه

2.9.9. امکان صدور افکار و عقائد مجموعه به بیرون

2.10. مدیریت و کنترل محصولات فرهنگی ارائه شده در مجموعه

2.11. انچام پروژه های فرهنگی در سطح گسترده تر با توجه سهل الوصول بودن محصولات فرهنگی

2.12. تکمیل آرشیو - قسمت های خالی

2.13. پیشرفت

3. نوع فایل ها

3.1. سمعی صوت

3.2. بصری فتوشاپ

3.3. سمعی بصری فیلم

3.4. مطلب خام

3.5. ابزار های طراحی و تدوین

3.6. نرم افزار