Zadatak 4 (binarno stablo)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zadatak 4 (binarno stablo) by Mind Map: Zadatak 4 (binarno stablo)

1. Implementacije

1.1. Pomoću polja

1.1.1. I.struktura

1.1.1.1. Vrijednost čvora

1.1.1.2. Varijabla koja pokazuje da li je čvor već iskorišten

1.1.2. II.struktura

1.1.2.1. Polje od 10000 elemenata

1.2. Pomoću pokazivača

1.2.1. I.struktura

1.2.1.1. Vrijednost čvora

1.2.1.2. Pokazivač na lijevo dijete

1.2.1.3. Pokazivač na desno dijete

2. Operacije nad binarnim stablom

2.1. ParentB(n,T)

2.2. LeftChildB(n,T)

2.3. RightChildB(n,T)

2.4. LabelB(n,T)

2.5. ChangeLabelB(x,n,T)

2.6. RootB(T)

2.7. CreateLeftB(x,n,T)

2.8. CreateRightB(x,n,T)

2.9. DeleteB(n,T)

2.10. InitB(x,T)

3. Stablo = Trojka (x, L, R)

3.1. Roditelj

3.2. Lijevo dijete

3.3. Desno dijete

4. Pojmovi vezani uz binarno stablo

4.1. Čvor

4.2. Korijen

4.3. List

4.4. Roditelj

4.5. Dijete

4.5.1. Lijevo

4.5.2. Desno

4.6. Podstablo

4.7. Unutarnji čvor