ICT School O en K

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ICT School O en K by Mind Map: ICT School O en K

1. Onderwijs

1.1. ICT lessen

1.1.1. Leerjaar 3

1.1.1.1. Doorstroomportfolio

1.1.1.2. ICT beleid / HBO doorstroming

1.1.2. Leerjaar 1

1.1.2.1. Basisvaardigheden

1.1.2.1.1. Word

1.1.2.1.2. Excel

1.1.2.1.3. Internet

1.1.2.1.4. Website / weblog

1.1.2.1.5. Blackboard

1.1.2.1.6. Informatievaardigheden (werkstuk en OLC)

1.1.2.1.7. Gebruik digitaal schoolbord

1.1.2.1.8. Mindmapping

1.1.2.2. Toetsing

1.1.2.2.1. certificaat basisvaardigheden

1.1.3. Leerjaar 2

1.1.3.1. Ontwerpen leermiddelen

1.1.3.1.1. Hot potatoes

1.1.3.1.2. Website

1.1.3.1.3. Wiki

1.1.3.1.4. Foto en videobewerking

1.1.3.1.5. Smartboard Presentaties

1.1.3.1.6. Stripverhaal en Prentenboek

1.1.3.1.7. Wijkkrant

1.1.3.1.8. Mindmapping

1.1.3.2. Toetsing

1.1.3.2.1. Portfolio opdrachten

1.2. Vakken

1.2.1. Engels

1.2.2. Didactiek

1.2.3. Pedagogiek

1.2.4. Lebuco

1.2.5. MCV

1.2.6. Nederlands

1.2.7. Coaching

1.2.8. Rekenen

1.3. Toepassingen

1.3.1. Weblog

1.3.2. Mindmaps

1.3.3. Software activeboard

1.3.4. GoogleDocs

1.3.5. Video

1.3.6. Sites

1.3.7. Toetsing

2. ICT ontwikkelingen

2.1. Zie: http://www.mindmeister.com/maps/show_public/4033136

3. Organisatie

3.1. Infrastructuur

3.1.1. Hardware

3.1.1.1. tablet

3.1.1.2. Laptops

3.1.1.2.1. Personeel

3.1.1.2.2. Studenten

3.1.1.3. PC's (netwerk ROC)

3.1.1.3.1. Instructie onderwijs

3.1.1.3.2. Personeel

3.1.1.4. Activeboard

3.1.1.5. Netbook /smartbook

3.1.2. Software

3.1.2.1. Webbased

3.1.2.1.1. Blackboard

3.1.2.1.2. Nedercom

3.1.2.1.3. Google applicaties

3.1.2.1.4. Wiki

3.1.2.1.5. Picnic (fotobewerking)

3.1.2.1.6. Rekenblokken

3.1.2.2. Videobewerking

3.1.2.2.1. MovieMaker

3.1.3. Internet

3.1.3.1. Vaste aansluiting

3.1.3.2. Draadloos

3.1.3.2.1. Intern Gimbrerelaan

3.1.3.2.2. Extern (ROC)

3.2. ICT Diensten

3.2.1. Netwerk

3.2.2. PC's

3.2.3. Programmatuur

3.2.3.1. Bestaand

3.2.3.2. Nieuw

3.3. Toepassen

3.3.1. Registratie aanwezigheid

3.3.2. Stage-gegevens

3.3.3. Enquetes

3.3.4. Beleidsplannen e.d.

3.3.5. Agenda/planning

3.3.5.1. School OK

3.3.5.2. Coach-overleg etc.

4. Visie

4.1. Zowel middel als doel

4.2. Ondersteunend naar onderwijs

4.3. Integraal binnen het onderwijs

5. Personeel

5.1. Functies

5.1.1. Docent / instructeur

5.1.2. Assistent (beheerder Onderwijswerkplaats)

5.1.3. ICT expert (??)

5.1.4. Applicatiebeheerders (BB en Nedercom)

5.2. Scholing

5.3. Stagaire ICT Lyceum ??

6. Implementatie

6.1. Scholing

6.2. faciliteiten

6.3. Inktvlek?

6.4. Weerstand