Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ICT School O en K by Mind Map: ICT School O en K
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ICT School O en K

Dit is een overzicht van het gebruik nu en in de nabije toekomst van ICT binnen het onderwijs van school Onderwijs en Kinderopvang ROC Tilburg. Aangepast 091110  

Onderwijs

ICT lessen

Leerjaar 3, Doorstroomportfolio, ICT beleid / HBO doorstroming

Leerjaar 1, Basisvaardigheden, Word, Excel, Internet, Website / weblog, Sites, Blogger, Blackboard, Informatievaardigheden (werkstuk en OLC), Gebruik digitaal schoolbord, Mindmapping, Toetsing, certificaat basisvaardigheden

Leerjaar 2, Ontwerpen leermiddelen, Hot potatoes, Periode ...., Website, Wiki, Foto en videobewerking, Smartboard Presentaties, Stripverhaal en Prentenboek, Wijkkrant, Mindmapping, Toetsing, Portfolio opdrachten

Vakken

Engels

Didactiek

Pedagogiek

Lebuco

MCV

Nederlands

Coaching

Rekenen

Toepassingen

Weblog

Mindmaps

Software activeboard

GoogleDocs

Video

Sites

Toetsing

ICT ontwikkelingen

Zie: http://www.mindmeister.com/maps/show_public/4033136

Organisatie

Infrastructuur

Hardware, tablet, Laptops, Personeel, Studenten, PC's (netwerk ROC), Instructie onderwijs, Personeel, Activeboard, Netbook /smartbook

Software, Webbased, Blackboard, Nedercom, Google applicaties, Wiki, Picnic (fotobewerking), Rekenblokken, Videobewerking, MovieMaker

Internet, Vaste aansluiting, Draadloos, Intern Gimbrerelaan, Extern (ROC)

ICT Diensten

Netwerk

PC's

Programmatuur, Bestaand, Nieuw

Toepassen

Registratie aanwezigheid

Stage-gegevens

Enquetes

Beleidsplannen e.d.

Agenda/planning, School OK, Coach-overleg etc.

Visie

Zowel middel als doel

Ondersteunend naar onderwijs

Integraal binnen het onderwijs

Personeel

Functies

Docent / instructeur

Assistent (beheerder Onderwijswerkplaats)

ICT expert (??)

Applicatiebeheerders (BB en Nedercom)

Scholing

Stagaire ICT Lyceum ??

Implementatie

Scholing

faciliteiten

Inktvlek?

Weerstand