Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geometria by Mind Map: Geometria

1. Trigonometria

1.1. Hegyesszögek szögfüggvényei

1.2. Távolságok, szögek meghatározása szöveges feladatokkal is

1.3. Függvények grafikonja

1.4. Egyenletek és egyenlőtlenségek

1.5. Általános háromszögekkel kapcsolatos feladatok

1.5.1. Szinusztétel

1.5.2. Koszinusztétel

1.5.3. Területszámítások

2. Koordinátageometria

2.1. Szakaszt adott arányban osztó pont koordinátái

2.2. Vektorok

2.2.1. Vektorműveletek

2.2.2. Vektorok skaláris és vektoriális szorzata

2.3. Két pont távolsága

2.4. Egyenes egyenletei

2.4.1. Pont és egyenes távolsága

2.4.2. Egyenesek metszéspontja

2.4.3. Párhuzamos és merőleges egyenesek

2.5. Kör egyenlete

2.5.1. Kör és egyenes metszete

2.5.2. Kört érintő egyenes egyenlete

2.5.3. Körök érintési vagy metszéspontjai

2.6. Parabola egyenlete

2.6.1. Parabola és az egyenes

2.6.2. Parabola és a kör

3. Síkgeometria

3.1. Szögek, szögtartományok, sokszögek

3.2. Szerkesztések

3.3. Egybevágóságok, hasonlóság

3.4. Sokszögek (terület, kerület, nevezetes vonalak)

3.4.1. Háromszögek

3.4.2. Négyszögek

3.4.2.1. Trapézok

3.4.2.2. Paralelogrammák

3.4.2.3. Téglalapok, négyzetek

3.4.2.4. Deltoidok, rombuszok

3.4.3. Körök

3.5. Pitagorasz-tétele

4. Térgeometria

4.1. Térelemek

4.2. Hasáb

4.2.1. Kocka

4.2.2. Téglatest

4.2.3. Tetraéder

4.3. Henger

4.4. Gúla, csonkagúla

4.5. Kúp, csonkakúp

4.6. Gömb