Tamadun islam

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tamadun islam by Mind Map: Tamadun islam

1. Sumber

1.1. Al-quran

1.1.1. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat jibril.

1.2. Hadis/Sunnah

1.2.1. Prinsip-prinsip asas kehidupan beragama dan pendekatan ilmu pengetahuan yang bersifat umum yang terkandung dalam al-quran kemudian dihuraikan dan diperincikan oleh hadis/sunnah Rasulullah SAW.

1.3. Ijtihad

1.3.1. Mengolah hukum terhadap perkara-perkara baru berdasarkan keilmuan yang mereka miliki dengan merujuk al-quran dan sunnah.

1.4. Tamadun dan budaya lain

1.4.1. Menerima nilai dan idea yang ada dalam tamadun lain itu diasimilasikan dengan tamadun islam melalui proses interaksi yang sihat

1.4.2. Kesediaan menerima ilmu-ilmu daripada tamadun asing secara tidak langsung telah membantu memperkayakan lagi bidang keilmuan islam.

2. Asas

2.1. Akidah

2.1.1. Aspek kepercayaan

2.1.1.1. Beriman kepada Allah

2.1.1.2. Beriman kepada malaikat

2.1.1.3. Beriman kepada Rasul

2.1.1.4. Beriman kepada kitab

2.1.1.5. Beriman kepada hari akhirat

2.1.1.6. Beriman kepada qada' dan qadar

2.1.2. Aspek kaedah

2.1.2.1. Kesatuan

2.1.2.2. Rasional

2.1.2.2.1. Menolak semua yang tidak bersesuaian dengan realiti.

2.1.2.2.2. Menolak pertentangan antara akal dengan wahyu.

2.1.2.2.3. Bersifat terbuka pada penemuan baru.

2.1.2.3. Toleransi

2.2. Syariah

2.2.1. Keistimewaan

2.2.1.1. Bersifat sempurna memenuhi keperluan manusia.

2.2.1.2. Lengkap dalam mengatur kehidupan manusia.

2.2.1.3. Bersifat bersepadu

2.2.1.4. Bersifat universal

2.2.1.4.1. Matlamat perlaksanaan undang-undang syariah

2.2.1.4.2. Bersifat tepat dan tidak mengalami perubahan sehingga hari kiamat.

3. Konsep

3.1. Ibnu Khaldun

3.1.1. Umran dan hadharah

3.1.2. Pengertian : Perbandaran dan tamadun

3.2. Sheikh Muhammad Abduh dan Muhammad Farid Wajdi

3.2.1. Madaniyyah

3.2.2. Pengertian : Sesuatu yang berkenaan dengan bandar atau kehidupan bandar

3.3. Jurji Zaydan

3.3.1. Lahirnya istilah tamadun

3.3.2. Menggariskan beberapa perkara yang perlu ada dalam konsep tamadun islam.

3.3.2.1. Negara islam dan pemerintahan

3.3.2.2. Bandar-bandar islam

3.3.2.3. Stratifikasi sosial

3.3.2.4. Sains dan pengajaran bahasa arab

3.3.2.5. Bangunan-bangunan islam

3.3.2.6. Seni bina dan kesenian islam

3.4. Abu Hasan Ali Al-Nadawi

3.4.1. Hadharah dan Madaniyyah

3.4.1.1. Menepati konsep tamadun islam

3.4.2. Hadharah - Mengandungi prinsip-prinsip dan nilai yang menjadi asas kehidupan masyarakat.

3.4.3. Madaniyyah - Menjurus kepada aspek kebendaan dan lebih bersifat umum kepada umat manusia.

3.5. Sayyid Qutb

3.5.1. Tamadun islam ialah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat.

3.6. Said Hawa

3.6.1. Tamadun islam ialah segala aspek kemajuan yang tegak di atas kebudayaan islam serta hasilnnya relevan dengan kebudayaan itu.

3.7. Abu Bakar Hamzah

3.7.1. Melihat tamadun islam sebagai sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan yang lahir daripadanya, sama ada sesuatu yang bersifat bukan kebendaan ataupun sebaliknya.

3.8. Syed Muhammad Naquib Al-Attas

3.8.1. Tamadun adalah keaadan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dan kebudayaaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya.