Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SWOT Participatiecentra Amsterdam by Mind Map: SWOT Participatiecentra Amsterdam
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SWOT Participatiecentra Amsterdam

Sterkten

Er is momentum / postieve energie bij betrokkenen

Stadsdelen willen hun rol pakken

Er zijn eerste veelbelovende initiatieven

enorme bereidheid tot samenwerken in de uitvoering

Er is een geweldig gevarieerd participatie-aanbod

Het participatiecentrum is DE plek waar leemtes in het aanbod aan het licht komen

Zwakten

Financiering

Aanbod i.p.v. vraaggericht?

Middel (participatiecentrum) i.p.v. doel centraal

Beperkt zicht op doel en doelgroepen (=achterliggend probleem)

Rollen en verantwoordelijkheden nog niet helder

versnippering aan de voorkant: acquisitie gericht op "binnenhalen" van klanten voor eigen resultaat

Onzekerheid stedelijk beleid

Eenzijdig gericht op taal- en welzijnsaanbod, onderwijs/opleidingsaanbod en vooral ondernemerschap is ondervertegenwoordigd.

Kansen

Sociale Alliantie

Verkiezingen en nieuwe besturen

Implementatie Mertens biedt kansen voor stadsdelen

Bezuinigingen = kans want dwingt tot samenwerken

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen

Bewoners met grote afstand tot arbeidsmarkt prikkelen hen te activeren

Nieuwe media biedt ongekende mogelijkheden om vraag en aanbod met elkaar te koppelen.

verbinding stadsdelen/DWI en Wijkaanpak

Bedreigingen

Bezuinigingen / heroverwegingen

Implementatie Mertens leidt tot interne gerichtheid

kip/ei-discussie: we moeten eerst de doelgroepen kennen voordat we starten vs we moeten starten om de doelgroepen te leren kennen

Imago van loket nr. zoveel, bijkantoor DWI, of "centrum voor kanslozen"

Hoe doe ik mee aan deze Mindmap?

1. Druk linksonder op 'Edit Map'

2. Schrijf je in (Sign up) bij Mindmeister voor een gratis account.

3. Ga aan de slag, zie ook deze link

New node

New node