Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wat is een trainer? by Mind Map: Wat is een trainer?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Wat is een trainer?

Kritisch kijken wat docent doet en daarop reageert

Primair begeleiden

Probeert inzicht te geven in eigen handelen

Nieuwsgierig maken hoe het beter zou kunnen

Bevragen i.p.v. beantwoorden

Trainersrol

Gepast, aangename manier handvatten aanbieden

Noemen cursus: Tips en Trucks voor docent

Woord DIDACTIEK is wat zwaar!

Docent vs Trainer

Cursisten divers bij docent, bij trainers is groep minder divers

Als trainer persoonlijker (kritiek geven)

Beide groepen werken met vrijwilligers (kunst op zich)