Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

AgilePM® (PL) - Zwinne zarządzanie projektami by Mind Map: AgilePM® (PL) - Zwinne zarządzanie projektami
5.0 stars - 29 reviews range from 0 to 5

AgilePM® (PL) - Zwinne zarządzanie projektami

DSDM®, Atern®, AgilePM® are registered trade marks of Dynamic Systems Development Method Limited in the United Kingdom and other countries. AgilePgM™ is a trade mark of Dynamic Systems Development Method Limited in the United Kingdom and other countries. Trademarks are properties of the holders, who are not affiliated with mind map author.

AgilePM® - iteracyjno-przyrosoto-adaptacyjna (ang. change-driven / empirical) metoda zwinnego zarządzania projektami oraz framework (nie tylko sam framework jak Scrum) z Wielkiej Brytanii stosowany do niezależnego od branży (nie związanym z konkretną branżą typu IT, Inżynieria czy Budownictwo) zwinnego zarządzania projektami. Metoda AgilePM® jest postrzegana jak hybrydowa metoda, która łączy w sobie zarządzanie projektem z wytwarzaniem produktów w ramach jednej metody. AgilePM® powstała jako pochodna z innej metody o nazwie DSDM® z jej wersji v5 zwanej jako DSDM® Atern® w 2010 roku. Podobnie jak DSDM®, AgilePM® została opracowana przez konsorcium DSDM® Consortium - www.dsdm.org

Current DSDM family

Pierwsza wersja AgilePM® (v1.0) została opublikowana 07.2010.

Wersja v1.1 zawierająca drobne poprawki została opublikowana 09.2012

Wersja v1.2 zawierająca drobne poprawki została opublikowana 12.2013

Wersja v2.0 została opublikowana 09.2014

AgilePM® Fazy cyklu życia projektu (7) (a.k.a. 'building blocks')

aka. “cheese and pizzas” diagram

Overview

AgilePM® provides an iterative, incremental and adaptive framework, with 7 lifecycle phases.

1. Faza Przedprojektowa

2. Faza Oceny Wykonalności (ang. Feasibility Assessment)

3. Faza Określenia Podstaw (ang. Foundations phase)

4. Faza Eksploracji (ang. Exploration phase)

5. Faza Inżynierii (ang. Engineering phase)

6. Faza Wdrożenia (ang. Deployment phase)

7. Faza Poprojektowa (ang. Post Project phase)

AgilePM® Pryncypia (8)

Principles are universally applicable statements.

The 8 principles of AgilePM® direct the team (not mandates) in the attitude and culture they must take and the mindset they must adopt in order to deliver consistently.

Jeśli zespół projektowy nie przestrzega wszystkich zasad, to nie uzyska pełnych korzyści AgilePM®.

Nieprzestrzeganie prycypiów należy traktować jako ryzko / zagrożenie dla projektu.

The 10 Golden Rules for Successful Agile Projects (by Keith Richards)

1. Koncentruj się na potrzebie biznesowej (ang. Focus on the business need)

2. Dostarczaj na czas (ang. Deliver on time)

3. Współpracuj (ang. Collaborate)

4. Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości (ang. Never compromise quality)

5. Buduj przyrostowo na solidnych podstawach (ang. Build incrementally from firm foundation)

6. Wytwarzaj Iteracyjnie (ang. Develop iteratively)

7. Komunikuj się ciągle i jasno (ang. Communicate continuously and clearly)

8. Demonstruj kontrolę (ang. Demonstrate control)

AgilePM® Filozofia (1)

The AgilePM® Philosophy is that any project must be adopted and adapted or simply aligned to clearly defined strategic goals

6P Model

Best achieved when key stakeholders understand the business objectives, are empowered to an appropriate level and collaborate in order to deliver the right solution

Philosophy is achieved when all stakeholders

The 8 principles are themself supported by people, Agile process, clearly defined products and recommended practices

The AgilePM® philosophy is supported by a set of 8 principles that build the mindset and behaviours necessary to bring the philosophy alive

Project Approach Questionnaire (PAQ)

Pobierz: AgilePM® Project Approach Questionnaire (PAQ) (XLS)

AgilePM® Role i odpowiedzialności (13)

Wprowadzenie

Role projektowe

Zespół Rozwoju Rozwiązania (ZRR) (ang. Solution Development Team, SDT). Projekt może psiadać kilka zespółów ZRR.

Pozostałe / Wspierające role

AgilePM® Produkty (17 główynch, 53 wszystkich) (precyzując Produkty Zarządcze, upraszczając dokumentacja)

Products definitions: - Orange - Business product - Blue - Managemet products - Green - Solution products

Wprowadzenie

Legenda

Faza Przedprojektowa

Faza Oceny Wykonalności (ang. Feasibility Assessment)

Faza Określenia Podstaw (ang. Foundations phase)

Fazy Eksploracji i Budowy (ang. Exploration and Engineering phases)

Faza Wdrożenia (ang. Deployment phase)

Faza Poprojektowa (ang. Post Project phase)

Podsumowanie oraz wnioski

Interaktywny glosariusz

Interaktywny glosariusz AgilePM® (PL)

Matoda AgilePM® składa się z: 1 Filozofii, 8 Pryncypiów, 9 Kluczowych Czynników Sukcesu, 7 Faz Cyklu Życia Projektu, 13 Ról projektowych, 17 głównych artefaktów/produktów zarządczych (upraszczając dokumentacja) i 53 całościowo oraz 7 Technik.

Pobierz: AgilePM® Matryca Fazy Projektowe vs Produkty Zarządcze vs Role vs Odpowiedzialności (PDF)

Pobierz: Szablony dokumentów AgilePM® v0.1 ALPHA [DOCX, XLSX]

AgilePM® przykładowe cykle życia projektu (5 przykładów)

AgilePM® iterative and incremental framework is highly configurable.

An individual configuration will depend on the size and formality of the project being delivered.

The lifecycle provides scalability from small projects to large enterprise-wide programmes.

The project / programme characteristics must be taken into consideration in order to configure the optimum lifecycle for delivery of early business benefit and risk mitigation.

Example AgilePM® lifecycles, 4 separate projects, each with one Deployment phase.

Ta darmowa mapa (zgodna z najnowszą wersją metody AgilePM®) została pieczołowicie stworzona z pasji i zamiłowania do nauki oraz ciągłego rozwoju jak również w celu promocji metody AgilePM®. Mam nadzieje, że ta mapa pomoże Ci również w nauce do egzaminów Foundation i Practitioner z metody AgilePM®. (podziel się tą mapą z innymi, polub i przekazaż informacje zwrotne - Twoja opinie, komentarze i sugestie są moją motywacją do dalszego jej rozwmoju THX.!)

Pytania / wątpliwość / błędy? Zapraszam do kontaktu. Mapa powstała jako pomoc w Twojej nauce. Każda uwaga jest cenna :-), Mirosław Dąbrowski.

Oprogramowanie do zarządzania projektami Agile

oprogramowanie do 'ogólnego' zwinnego zarządzania

oprogramowanie zgodne z AgilePM®

AgilePM® rekomendowane techniki (7)

Kluczowe Czynniki Sukcesu projektów AgilePM® (9)

9 Instrumental Critical Success Factors (ICSF)

Understand your constraints

AgilePM® Planowanie

AgilePM® Szacowanie

Watch: official AgilePM® introduction video (by Keith Richards)

AgilePM® Oficjalne publikacje

Agile Project Management Handbook

AgilePM® Oficjalne zasoby

Copyright © AXELOS Limited.

AgilePM® przykładowe egzaminy, dostępne online

AgilePM® sylabus egzaminacyjny

Glosariusz AgilePM®

AgilePM® White Papers