Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EL BARROC by Mind Map: EL BARROC
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

EL BARROC

  L'estil dels autors barrocs va sotmetre la llengua a una intensa reelaboració. Entre els processos violents a que es va sotmetre el llenguatge per tal d’excitar la sensibilitat del públic es destaca: ·          El contrast entre conceptes transcendents (vida/mort), o entre conceptes més a l’abast (llum/ombra). ·          La deformació a dos nivells, un de realista i un altre d’idealista. ·          L’artificiositat, a més dificultat comprensiva, més bellesa. ·          L’exageració. ·          El dinamisme i el vitalisme.    

Sensibilitat Barroca

El Barroc és una estètica que tradueix una crisi intensa de valors que veiem reflectida en tot el món espiritual, polític i social europeu del segle XVII. Després d’una època tan centrada en la millora i en la perfecció humanes, s’apreciaria una progressió positiva de la moral individual i col·lectiva. La decepció  és gran i la necessitat d’evadir-se de la realitat urgent. El Barroc dona la resposta artística a aquestes necessitats de l’entorn.                                    

Literatura i l'Estètica del Barroc

El Barroc accentua els mecanismes del contrasts, de l’antítesi i de la paradoxa. Els artistes barrocs són capaços d’il·luminar la bellesa d’una dona, d’enlairar-nos  espiritualment en la contemplació i, al mateix temps de recrear-se en la pura materialitat, en els aspectes més lleigs, més miserables o vulgars de la naturalesa humana. El tema de la mort, el pas del temps i la fugacitat de la vida son els temes que estan mes presents.                                      

Autors

Francesc Vicent Grarcia

Francsesc Fontanella