Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EL BARROC by Mind Map: EL BARROC
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

EL BARROC

  L'estil dels autors barrocs va sotmetre la llengua a una intensa reelaboració. Entre els processos violents a que es va sotmetre el llenguatge per tal d’excitar la sensibilitat del públic es destaca: ·          El contrast entre conceptes transcendents (vida/mort), o entre conceptes més a l’abast (llum/ombra). ·          La deformació a dos nivells, un de realista i un altre d’idealista. ·          L’artificiositat, a més dificultat comprensiva, més bellesa. ·          L’exageració. ·          El dinamisme i el vitalisme.    

Sensibilitat Barroca

El Barroc és una estètica que tradueix una crisi intensa de valors que veiem reflectida en tot el món espiritual, polític i social europeu del segle XVII. Després d’una època tan centrada en la millora i en la perfecció humanes, s’apreciaria una progressió positiva de la moral individual i col·lectiva. La decepció  és gran i la necessitat d’evadir-se de la realitat urgent. El Barroc dona la resposta artística a aquestes necessitats de l’entorn.                                    

Literatura i l'Estètica del Barroc

El Barroc accentua els mecanismes del contrasts, de l’antítesi i de la paradoxa. Els artistes barrocs són capaços d’il·luminar la bellesa d’una dona, d’enlairar-nos  espiritualment en la contemplació i, al mateix temps de recrear-se en la pura materialitat, en els aspectes més lleigs, més miserables o vulgars de la naturalesa humana. El tema de la mort, el pas del temps i la fugacitat de la vida son els temes que estan mes presents.                                      

Autors

Francesc Vicent Grarcia

Francesc Vicent Garcia destaca com a autor excel·lent de sonets, així com el teatre i la prosa. Adapta estructures mètriques castellanes, com la dècima, letrilles ... Es caracteritza en la seva poesia per una freqüent intenció satírica i burlesca. Aquesta tendència a la burla i sobretot algunes composicions seves de caràcter pornogràfic i altres d’escatològiques o brutes li han creat una fama simplificadora. Els temes que va tractar van ser els típics de l’estètica barroca: el desengany, el pas del temps, la soledat i la mort.  

Francsesc Fontanella

La poesia d’aquest escriptor es bàsicament de temàtica amorosa, elaborada amb tècniques barroques. És autor de lo desengany, el tema central d’aquesta última desenrotlla les noces de Venus i Vulcà i el desengany de Mart, antic amant de Venus, la qual el rebutja per casar-se amb Vulcà.