Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EL BARROC by Mind Map: EL BARROC

1. Literatura i l'Estètica del Barroc

2. Autors

2.1. Francesc Vicent Grarcia

2.2. Francsesc Fontanella

3. Sensibilitat Barroca