Beoordelen e-Learning content?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Beoordelen e-Learning content? by Mind Map: Beoordelen e-Learning content?

1. Lylous, Jordy, Victor

1.1. duidelijke structuur

1.1.1. wat wordt er van je verwacht

1.1.2. inhoudsopgave aanwezig

1.1.3. navigatie

1.1.3.1. overal kunnen beginnen

1.1.3.2. weten waar je bent

1.1.3.3. tijdsindicatie

1.2. inhoudelijk

1.2.1. sluit aan bij doelgroep

1.2.2. doel is duidelijk

1.2.3. moet kloppen

1.2.4. aFwiSSeLenD in werkvormen

1.2.5. toepasbaar

1.2.6. aansluiten op overige matrialen/info

1.2.7. prikkelend/uitdagend

1.3. proces

1.3.1. resultaat te beoordelen

1.3.2. voortgangsbewaking

1.4. vormgeving

1.4.1. professioneel

1.4.2. niet overdadig

1.4.3. overzichtelijk

1.4.4. geen overdadige teksten

1.4.5. voldoet het aan de verwachting

2. Groepje Marleen, Karline, Rob

2.1. Doelgroepgerichtheid

2.1.1. vormgeving

2.1.1.1. duidelijke navigatie

2.1.1.1.1. Hoofdmenu altijd oproepbaar

2.1.1.1.2. Makkelijk vooruit en terug kunnen

2.1.1.1.3. NIet alleen van A naar B naar C, maar ook eigen routes bepalen binnen de site

2.1.1.2. hvh tekst

2.1.1.2.1. Niet scrollen

2.1.1.2.2. Witregels

2.1.1.2.3. Afgewisseld met beeld (logische relatie tot tekst of andersom)

2.1.1.3. lettergrootte

2.1.1.3.1. op 3 niveaus instelbaar

2.1.2. structuur

2.1.3. inhoud

2.1.3.1. inhoud in juiste vorm aangeboden

2.1.4. mediamix

2.1.4.1. verhouding tekst/video/audio

2.1.4.2. New node

2.1.5. leerproces

2.1.5.1. individueel

2.1.5.2. samenwerkend

2.1.5.3. Didactiek:behavioristisch/cognitief/constructivistisch

2.1.6. begeleiding

2.1.6.1. Tussentijdse feedback

2.1.6.1.1. Persoonlijk/algemeen

2.1.6.2. Eindfeedback

2.1.6.2.1. Persoonlijk/algemeen

2.1.6.3. Geen feedback

2.1.6.4. Gevraagd/ongevraagd

2.1.6.5. Voortgangsregistratie en portfolio

3. Groep 3

3.1. Laagdrempelig

3.2. Relevantie

3.3. Structuur

3.3.1. New node

3.4. Overtuigend

3.5. Trendy

3.6. Beleving

3.7. Evaluatie

3.8. Sociaal

3.8.1. Samenwerken

3.8.2. Coachen

4. Groepje Natasja&Jack

4.1. Leerdoel? Wat wil je ermee bereiken?

4.2. aansluiten bij voorkennis en leefwereld

4.3. vakintegratie mogelijk?

4.4. Heldere instructie of instructie overbodig

4.4.1. heldere navigatie

4.5. vormgeving

4.5.1. beeld

4.5.2. geluid

4.6. Doen!/opdrachten

4.6.1. toepasbaar

4.7. Overzichtelijk

4.7.1. geen lappen tekst