Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pronkssõdur by Mind Map: Pronkssõdur
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pronkssõdur

Teisaldada

Rahvuslased on rahul

Leitakse mõni muu sakraalobjekt

Toimub üksik propagandapurse Venemaa poolt

Venelased solvuvad

Niikuinii tuleb tegeleda ideoloogiliste probleemidega vt "Jätta" harus

Jätta sinna kus on

Mitte võtta midagi ette "tähendusega"

"Muuta tähendust"

Teostada ümbermatmine

Venemaa avaldab lühidalt tunnustust