Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pronkssõdur by Mind Map: Pronkssõdur
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pronkssõdur

Teisaldada

Rahvuslased on rahul

...aga lähevad uue sakraal- objekti juurde protesteerima

Leitakse mõni muu sakraalobjekt

Toimub üksik propagandapurse Venemaa poolt

... aga see on ju üks paljude seast END

Venelased solvuvad

... aga nad ilmselt lepivad sellega

Vähemus üritab mässata, ... millega tegeleb märulipolitsei

Niikuinii tuleb tegeleda ideoloogiliste probleemidega vt "Jätta" harus

Jätta sinna kus on

Mitte võtta midagi ette "tähendusega"

Konfliktid jätkuvad END

"Muuta tähendust"

Kujundada füüsiliselt ümber, Lisades kujusid, Tekst, laiem tähendus "okupatsioonimuuseum", New node

Üritada muuta mentaliteete, Käitumis- reeglid, Punalipud sümboolika, Vodka, söömine, 22. sept ei tähistata, Ideoloogi- lised prob- leemid, "Keeleline diskrimineerimine" Vene keel riigikeeleks, De facto muutub vene keel 70% elanikkonna jaoks ainukeeleks, Keeleõppe subsideerimine, 0-kodakondsus Kodakondsuse (hääle- õiguse) kinkimine, Keskerakond ja venemeelne populism, Ajalugu: 1940, Eesti: okupatsioon oli ümberrahvastamine ebaseaduslik, Vene: meie pole milleski süüdi. Meil peavad olema samad õigused mis E-del, Ajalugu: eestlased saksa sõjaväes, Eesti: see oli paratamatu ja kui süüdi pole mõistetud siis pole sõjakurjategijad, Vene: kõik saksa poolel sõdinud on fašistid ja sõjakurjategijad, Saksaromantikute Eesti noorte probleem, Fašismi, natsismi alane selgitustöö, Eestlaste suhtumine sakslastesse 1941-44, Juudiholokausti liialduste ja holokaustieituse käsitlemine, Ajalugu: immigrantide õiguspärasus, "Okupant", "kolonist" probleem, Mitteõiguspärase immigrandi staatuse selgitamine

Teostada ümbermatmine

Mingile osale venelastest ei meeldi, ... aga nad ilmselt lepivad sellega

De-sakrali- seerib PS-i

Venemaa avaldab lühidalt tunnustust

... ja leiab uued põhjused nori- miseks END