Pronkssõdur

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pronkssõdur by Mind Map: Pronkssõdur

1. Jätta sinna kus on

1.1. Mitte võtta midagi ette "tähendusega"

1.1.1. Konfliktid jätkuvad END

1.2. "Muuta tähendust"

1.2.1. Kujundada füüsiliselt ümber

1.2.1.1. Lisades kujusid

1.2.1.2. Tekst, laiem tähendus "okupatsioonimuuseum"

1.2.1.3. New node

1.2.2. Üritada muuta mentaliteete

1.2.2.1. Käitumis- reeglid

1.2.2.1.1. Punalipud sümboolika

1.2.2.1.2. Vodka, söömine

1.2.2.1.3. 22. sept ei tähistata

1.2.2.2. Ideoloogi- lised prob- leemid

1.2.2.2.1. "Keeleline diskrimineerimine" Vene keel riigikeeleks

1.2.2.2.2. 0-kodakondsus Kodakondsuse (hääle- õiguse) kinkimine

1.2.2.2.3. Ajalugu: 1940

1.2.2.2.4. Ajalugu: eestlased saksa sõjaväes

1.2.2.2.5. Ajalugu: immigrantide õiguspärasus

1.3. Teostada ümbermatmine

1.3.1. Mingile osale venelastest ei meeldi

1.3.1.1. ... aga nad ilmselt lepivad sellega

1.3.2. De-sakrali- seerib PS-i

1.4. Venemaa avaldab lühidalt tunnustust

1.4.1. ... ja leiab uued põhjused nori- miseks END

2. Teisaldada

2.1. Rahvuslased on rahul

2.1.1. ...aga lähevad uue sakraal- objekti juurde protesteerima

2.2. Leitakse mõni muu sakraalobjekt

2.3. Toimub üksik propagandapurse Venemaa poolt

2.3.1. ... aga see on ju üks paljude seast END

2.4. Venelased solvuvad

2.4.1. ... aga nad ilmselt lepivad sellega

2.4.2. Vähemus üritab mässata

2.4.2.1. ... millega tegeleb märulipolitsei

2.5. Niikuinii tuleb tegeleda ideoloogiliste probleemidega vt "Jätta" harus