Energi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Energi by Mind Map: Energi

1. Energiformer

1.1. Hovedformer

1.1.1. Potentiel

1.1.2. Kinetisk

1.2. Andre

1.2.1. Elektrisk energi

1.2.1.1. Brændselsceller

1.2.2. Vedvarende energi

1.2.2.1. Vind

1.2.2.2. Vand

1.2.2.3. Sol

1.2.2.4. Bølge

1.2.3. Kemisk energi

1.2.3.1. Mad

1.2.3.2. Batterier

1.2.3.3. Fotosyntese

1.2.3.4. Benzin forbrænding

1.2.3.4.1. Endoterm

1.2.3.4.2. Exoterm

1.2.4. Termisk energi

1.2.4.1. Indre energi

1.2.5. Kerne energi

1.2.5.1. Fission

1.2.5.2. Fussion

1.2.6. Strålings energi

1.2.6.1. Lys

1.2.6.2. Varmestråling

1.2.6.2.1. Jorden, langbølget

1.2.6.2.2. Solen, kortbølget

1.2.7. Elektromagnetisk energi

1.2.7.1. Strålingsenergi

1.2.7.1.1. Lys

1.2.7.1.2. Radiobølger

1.2.7.1.3. Røgentstråler

1.2.7.1.4. Osv.

2. Temperatur, varme og indre energi

2.1. Temperatur

2.1.1. Temperaturskalaer

2.1.1.1. Celsius

2.1.1.2. Kelvin

2.1.1.3. Fahrenheit

2.1.2. Smeltepunkt/kogepunkt

2.2. Indre energi

2.3. Varmekapacitet, C=Q/delta t

2.3.1. Specifik varmekapacitet

2.4. Tilstandsformer

2.4.1. Gas

2.4.2. Væske

2.4.3. Fast stof

3. Energibegreber

3.1. Måleenhed, Joule

3.2. Energikvalitet

3.2.1. Nyttevirkning

3.3. Energikæde

3.3.1. Energikilde

3.3.2. Energimodtager

3.4. Energioverføring

3.4.1. Arbejde (W)

3.4.1.1. Kraft*vejlængde W=F*delta strækning

3.4.2. Varme (Q)

3.4.2.1. Energioverføring som følge af temperaturforskel

3.5. Effekt (P) = Energi/tid

3.5.1. Enhed =Watt (W)

4. Energilovene, termodynamik

4.1. Termofysikken 0. lov, absolutte nulpunkt

4.2. Termofysikken 1. lov, energiloven

4.3. Termofysikken 2. lov, energikvalitet