Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wprowadzenie do metodologii by Mind Map: Wprowadzenie do metodologii
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Wprowadzenie do metodologii

Sposoby zdobywania wiedzy w danej dziedzinie nauki.

Funkcje wiedzy

rozumienia zjawisk

praktyczna

zaspokojenia ciekawości

Trzy zakresy terminu "nauka"

sposób zdobywania wiedzy

instytucjonalność nauki

funkcjonalizm nauki

Cechy wiedzy naukowej

systematyczność

obiektywność

sprawdzalność

intersubiektywizm

użyteczność

Cechy wiedzy potocznej

zakorzeniona w doświadczeniach subiektywnych

partykularyzm

chaotyczna

brak sprawdzalności

nastawiona na działalność