Wprowadzenie do metodologii

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wprowadzenie do metodologii by Mind Map: Wprowadzenie do metodologii

1. Funkcje wiedzy

1.1. rozumienia zjawisk

1.2. praktyczna

1.3. zaspokojenia ciekawości

2. Trzy zakresy terminu "nauka"

2.1. sposób zdobywania wiedzy

2.2. instytucjonalność nauki

2.3. funkcjonalizm nauki

3. Cechy wiedzy naukowej

3.1. systematyczność

3.2. obiektywność

3.3. sprawdzalność

3.4. intersubiektywizm

3.5. użyteczność

4. Cechy wiedzy potocznej

4.1. zakorzeniona w doświadczeniach subiektywnych

4.2. partykularyzm

4.3. chaotyczna

4.4. brak sprawdzalności

4.5. nastawiona na działalność